Mieszkanie w spadku

Mieszkanie w spadku a niezbędne formalności

Informacja o otrzymaniu mieszkania w spadku zwykle jest przyjmowana przed spadkobierców pozytywnie. Niestety odziedziczenie nieruchomości wiąże się w koniecznością dopełnienia wielu formalności. Warto wiedzieć, jakie czynności należy podjąć, aby móc skorzystać ze spadku jak najszybciej i aby uniknąć ewentualnych kar urzędowych za brak niezbędnych działań.

Pierwsze kroki po otrzymaniu spadku

Otwarcie spadku następuje w chwili zgonu spadkodawcy i wtedy następują skutki dziedziczenia, bez względu na procedurę konieczną do ustalenie praw do spadków poszczególnych osób. Testament wskazuje osoby, które dziedziczą po zmarłym. Jeśli nie został sporządzony, kwestie te regulują odpowiednia ustawa. Jak wyjaśnia specjalista z biura nieruchomości GROSS Nieruchomości z Wrocławia, pierwszą decyzją, jaką muszą podjąć spadkobiercy, jest określenie, czy przyjmują spadek. Jeśli go odrzucą, prawo do dziedziczenia przejdzie na ich dzieci i innych wstępnych oraz zstępnych.

Warto wspomnieć o możliwości przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to ograniczenie odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu dziedziczonych wartości składa się przed sądem lub notariuszem, nie później niż 6 miesięcy po zgonie spadkodawcy.

Pierwszym etapem procedury ustalania prawa do spadku jest wystąpienie do sądu o stwierdzenie jego nabycia. Warto zrobić to jak najszybciej. Drugim sposobem potwierdzenia nabycia nieruchomości w spadku jest skorzystania z usług notariusza, który wystawi akt potwierdzenia dziedziczenia. Ta droga jest znacznie krótsza niż zgłoszenie się do sądu.

Dział spadku

Często zdarza się, że mieszkania lub inna nieruchomość przypada w spadku nie jednej, lecz kilku osobom. W takiej sytuacji procedura spadkowa jest nieco bardziej skomplikowana. Przede wszystkim należy określić jaką wartość ma część majątku odpowiadająca ułamkowemu udziałowi danego spadkobiercy w całości mieszkania w spadku.  By zrobić to jak najszybciej i ograniczyć procedury do minimum, warto skorzystać z pomocy notariusza, przed którym spadkobiercy w porozumieniu dzielą majątek. Często wybieranym rozwiązaniem jest przyjęcie całości mieszkania przez jedną osobę, która spłaca pozostałym spadkobiercom równowartość należnych im części.

Ostatnim krokiem postępowania spadkowego jest wpis do księgi wieczystej, który polega na określeniu nowego właściciela nieruchomości. Bardzo ważną kwestią są sprawy podatkowe związane z otrzymaniem spadku. Przepisy dotyczące podatków często się zmieniają, dlatego, jeśli jesteś spadkobiercą, warto uzyskać wszelkie informacje dotyczące kwot i terminów zapłaty zobowiązań w lokalnym urzędzie skarbowym.

Materiał partnera