zbiorniki na deszczówkę

Kto i na jakich zasadach może skorzystać z programu Moja Woda?

Założeniem programu Moja Woda była ochrona zasobów wody dzięki zwiększeniu retencjonowania wody opadowej oraz roztopowej. Specjalne instalacje na przydomowych działkach, które pozwalają na gromadzenie i rozprowadzanie wody nie są podłączane do kanalizacji bytowo-gospodarczej. Użytkownicy mają możliwość wykorzystania deszczówki głównie do podlewania roślin. Jest to zatem ekologiczny sposób na oszczędność wody użytkowej. Dowiedz się więcej!

Warunki ubiegania się o dotację w ramach programu Moja Woda

Właściciele oraz współwłaściciele domów jednorodzinnych, a także domów mieszkalnych mogą ubiegać się o dotację. Dotyczy to również obiektów zabudowie szeregowej, bliźniaczej lub grupowej. Zgodnie z założeniami, program Moja Woda jest prowadzony w okresie 2020-2024. Tzw. koszty kwalifikowane będą rozliczane od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2024 r. Umowy umożliwiające uzyskanie dopłaty do inwestycji będą podpisywane do 30 czerwca 2024 roku, zaś środki w ich ramach będą wydatkowane do 31 grudnia 2024 r.

Kosztami kwalifikowanymi w programie są wydatki poniesione na zakup, montaż, budowę oraz uruchomienie instalacji, które umożliwiają zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych. W szczególności dotyczą:

  • przewodów odprowadzających wody opadowe z rynien lub wpustów,
  • zbiorników na deszczówkę – nadziemnych, podziemnych, otwartych, zamkniętych, szczelnych lub infiltracyjnych,
  • instalacji rozsączających,
  • zbiorników retencyjnych,
  • zielonych dachów,
  • rozszczelnienia powierzchni nieprzepuszczalnych,
  • elementów do nawadniania i innego wykorzystania gromadzonej wody.

Warto pamiętać, że wysokość dotacji jednego przedsięwzięcia wynosi maksymalnie 5 000 zł. Może ona objąć do 80% kosztów kwalifikowanych.

Program Moja Woda – wniosek

Jak wskazują specjaliści firmy PRO-PLAST, nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Wniosek można złożyć elektroniczne lub w wersji papierowej, na specjalnym formularzu. Trzeba dołączyć odpowiednie oświadczenie, podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji beneficjenta.

Wnioskodawcy powinni również wykonać dokumentację fotograficzną na etapie realizacji przedsięwzięcia. Ma ona potwierdzić przebieg realizacji inwestycji. Do wniosku załącza się zatem fotografie wszystkich wykonanych elementów instalacji, a także zdjęcie posesji wykonane z perspektywy.

Wypłata dotacji jest również uzależniona od złożenia odpowiednich dokumentów finansowych. Są to faktury, rachunki lub inne, równoważne dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie kosztów.

Materiał partnera