Kotły c.o. – zasady bezpiecznego użytkowania

Kotły c.o. – zasady bezpiecznego użytkowania

Każdy posiadacz instalacji centralnego ogrzewania powinien wiedzieć, jakie są zasady bezpiecznego użytkowania kotłów c.o. Od tego zależy bowiem bezpieczeństwo całej instalacji, a przede wszystkim domu i jego mieszkańców. Z naszego artykułu dowiesz się, jakie rozwiązania należy zastosować, aby korzystanie z centralnego ogrzewania nie niosło ze sobą żadnego ryzyka.

Niezbędne elementy instalacji c.o.

Bezpieczeństwo instalacji grzewczej zapewniają odpowiednie urządzenia takie jak czujnik ciągu kominowego, termostat oraz zawór bezpieczeństwa. One odpowiadają bowiem bezpośrednio za kontrolę odprowadzania spalin, temperatury oraz ciśnienia. Jeśli Twój kocioł ich nie posiada, koniecznie musisz zadbać o to, aby jak najszybciej doposażyć swoją instalację centralnego ogrzewania o właściwy sprzęt.

Odprowadzanie spalin

Nad prawidłowym odprowadzaniem spalin dozór pełni czujnik ciągu kominowego. W momencie, gdy zaniknie ciąg w przewodzie kominowym lub gdy przewód przestanie być drożny, czujnik natychmiast przerywa pracę pieca. Rolę czujnika w kotle pełnić może również tzw. presostat. Presostaty najczęściej montowane są w kotłach z zamkniętą komorą spalania.

Temperatura

Za utrzymanie właściwej temperatury centralnego ogrzewania odpowiada termostat. W wersji standard kotły zazwyczaj wyposażane są w proste, podstawowe wersje tych urządzeń. Powszechnie stosowane nastawy termostatu mieszczą się w przedziale od 35°C do 90°C i utrzymują wybraną przez nas temperaturę. Za kontrolę samej temperatury w piecu odpowiedzialny jest zaś termometr połączony z systemem sterowania. Kiedy temperatura w kotle przekroczy bezpieczny poziom, czujnik zabezpieczający STB przerywa jego pracę. Przykład: kiedy w piecu niskotemperaturowym, który wchodzi w skład instalacji grzewczej zamkniętej, temperatura przekroczy 100°C, czujnik STB sprawia, że kocioł się wyłącza. Warto jednak pamiętać, że czujnik jest zabezpieczeniem dodatkowym, nie zastąpi termostatu. Może jednak skutecznie zatrzymać działanie pieca, podczas gdy termostat ulegnie uszkodzeniu.

Ciśnienie

Zawór bezpieczeństwa to urządzenie, które stanowi standardowe wyposażenie współczesnych kotłów wchodzących w skład instalacji grzewczych zamkniętych.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, specjalista z firmy Jan Janczak Wytwórnia Kotłów C.O. w Pleszewie: Zadaniem jego jest zabezpieczanie systemu przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia. W sytuacji, kiedy ciśnienie wody w instalacji przekracza wartość maksymalną, zawór się otwiera i redukuje wartość ciśnienia tak, aby osiągnęło ono bezpieczny poziom. Wartość maksymalna ciśnienia w instalacji centralnego ogrzewania, podobnie jak sama nastawa zaworu, zależy od typu kotła. Zazwyczaj jednak wynosi 0,3 MPa.

Aby zawór bezpieczeństwa właściwe zadziałał, woda musi mieć możliwość swobodnego wypływu z zaworu. W związku z tym odpływy nie powinny być zbudowane z kolanek czy przewężeń.

Kontrolę nad ciśnieniem w instalacji sprawuje manometr. W instalacjach zamkniętych, o których już wspominaliśmy wyżej, urządzeniem zabezpieczającym jest tzw. naczynie wzbiorcze. Naczynie kompensuje wahania ciśnienia, które spowodowane jest zmianą objętości wody krążącej w instalacji na skutek zmiany temperatury. Nie zawsze wchodzi ono w skład wyposażenia instalacji typu standard. Należy więc pamiętać o tym, aby zadbać o uzupełnienie systemu o ten istotny element.

Na koniec dwie ważne informacje. Otóż wszystkie urządzenia, które przeznaczone są do pracy w instalacjach zamkniętych, muszą posiadać odpowiednie dokumenty, dopuszczające je do pracy, a wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. W kotłach zaś, które wchodzą w skład instalacji otwartych, nie wolno instalować naczyń wzbiorczych oraz zaworów bezpieczeństwa. Takie kotły muszą mieć z kolei certyfikat na Znak Bezpieczeństwa „B” wydawany przez Instytut Nafty i Gazu.

Materiał partnera