grzejnik pokojowy

Jakie wymiary powinien mieć grzejnik pokojowy?

Panująca w pokoju temperatura jest jednym z kluczowych czynników decydujących o tym, czy będziemy czuć się w tym pomieszczeniu czuć komfortowo. Dlatego tak ważne jest dobranie grzejników odpowiednich do danego wnętrza. Co to jednak znaczy, że grzejnik jest odpowiedni? Poza mocą istotne jest, żeby posiadał on również prawidłowe wymiary. Oto co należy wziąć pod uwagę, przeglądają ofertę producentów.

Miejsce montażu grzejnika

Pierwsze pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć wybierając grzejnik pokojowy brzmi: gdzie zostanie on zamontowany? Zazwyczaj miejscem tym jest wnęka pod parapetem okiennym – wynika to z faktu, że to właśnie przez okno ucieka najwięcej energii cieplnej, dlatego to w tym punkcie należy zrównoważyć potencjalne straty. Jeśli grzejnik ma zostać zamontowany we wnęce, jego rozmiary muszą być do niej dopasowane. Niemniej można również zetknąć się z grzejnikami montowanymi na pełnych ścianach. W takiej sytuacji jego wymiary nie muszą być niczym ograniczane – kluczowym parametrem jest moc urządzenia.

Wymiary grzejnika pod okno

Jeśli wybieramy grzejniki do wnęki pod oknem, pierwszą rzeczą, którą powinniśmy wziąć pod uwagę jest wysokość urządzenia.

– Aby efektywnie ogrzewać pomieszczenie, musimy zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza wokół grzejnika – mówi przedstawiciel firmy FavierexWynika to z faktu, że ogrzewanie odbywa się na zasadzie konwekcji, czyli oddawania energii cieplnej do powietrza znajdującego się wokół grzejnika. Dlatego grzejnik nie powinien w zbyt dużym stopniu wypełniać przestrzeni między parapetem, a podłogą. Generalnie przyjmuje się, że im szerszy jest parapet, tym większy odstęp powinien zostać zachowany między nim, a górną krawędzią grzejnika. Przykładowo dla parapetów wąskich, których szerokość nie przekracza 7 centymetrów, zaleca się, żeby różnica między wysokością wnęki a wysokością parapetu wynosiła od 12 do 15 centymetrów. Jeśli parapet jest szerszy niż 7 centymetrów, różnica wysokości powinna wynosić 20 lub więcej centymetrów. Przy montażu grzejnika należy pamiętać o zachowaniu minimum 10 centymetrowego odstępu dolnej krawędzi urządzenia od podłogi – zapobiegnie to podciąganiu kurzu oraz swobodny dostęp powietrza.

Reguły te są dość elastyczne – możliwe jest zamontowanie w wnęce wyższego grzejnika, jednak wiązać się to będzie z koniecznością zwiększenia jego mocy dla efektywnego ogrzewania.

Szerokość grzejnika

Ten parametr, choć ma przełożenie na moc grzejnika, w praktyce ma znaczenie przede wszystkim estetyczne. Jeśli zależy nam na tym, by grzejnik był nie tylko funkcjonalnym, ale również dekoracyjnym elementem wyposażenie wnętrza, powinniśmy zwrócić uwagę, czy jego szerokość nie jest zbyt mała lub zbyt szeroka. Zaleca się, żeby grzejnik był od 20 do 30 centymetrów krótszy od wnęki okiennej lub parapetu.

Materiał partnera