dofinansowanie z programu Czyste Powietrze

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze?

Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawienie stanu powietrza w naszym kraju. Przewiduje się, że stanie się tak na skutek propagowania wśród Polaków ekologicznych źródeł ciepła. Poprzez korzystne dofinansowania są oni zachęcani do inwestowania w urządzenia cieplne, które nie zanieczyszczają atmosfery. Jakie są założenia i etapy programu Czyste Powietrze? Jakie warunki trzeba spełnić, by w nim uczestniczyć?

Jakie są warunki przystąpienia do programu Czyste Powietrze?

Pierwszym etapem działań w programie Czyste Powietrze jest określenie, jakie potrzeby w zakresie ogrzewania przejawia dane gospodarstwo domowe. W określeniu zapotrzebowania pomoże audyt energetyczny, przeprowadzony przez uprawnionego audytora. Na taką usługę również można otrzymać dotację, jednak do określenia potrzeb wystarczyć może również uproszczona analiza energetyczna.

Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie odpowiedniego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Ochrony Środowiska. We wniosku trzeba zaznaczyć dokładny adres budynku, który bierze udział w programie. Wniosek można również złożyć w gminie, która uczestniczy w programie albo na stronie internetowej gov.pl lub na Portalu Beneficjenta. Do formularza trzeba dołączyć zaświadczenie o dochodzie, który nie może przekraczać 100000 rocznie. Trzeba też być właścicielem domu z odpowiednim wpisem w Księdze Wieczystej. Dodatkowymi formalnościami mogą być na przykład czynności zmierzające do uzyskania kredytu na modernizację instalacji grzewczej. Następnym etapem jest wyrażenie zgody na wizytę kontrolerów, którzy orzekają, w jaki sposób wymienić stare systemy grzewcze na nowe, spełniające założenia programu. Później przychodzi pora na podpisanie umowy na dotację lub pożyczkę.

Jakie prace finansuje program Czyste Powietrze?

Pieniądze pochodzące z programu Czyste Powietrze pomagają wymienić stare, nieekonomiczne i nieekologiczne kotły i piece grzewcze na nowe urządzenia, które spełniają warunki programu. Wymianie ulegają również nieszczelne okna i drzwi. Możliwe jest również docieplenie przegród. Program Czyste Powietrze umożliwia również zamontowanie urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła ciepła.

Z zasobów finansowych, które udostępnia program, możliwe jest również zamontowania nowoczesnych urządzeń, jak pompy ciepła i systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła.

Materiał partnera