trawa gazonowa

Jakie są typy traw gazonowych?

Mieszanki traw wykorzystywany do tworzenia trawników, terenów zielonych i murawy obiektów sportowych różnią się swoim składem od tych, które wykorzystują rolnicy. Zależnie od doboru poszczególnych gatunków można uzyskać gazon charakteryzujący się konkretnymi parametrami. Jednakże istnieje wiele czynników środowiskowych, które mają bezpośredni wpływ na wybór odpowiedniej mieszanki. Jakie są rodzaje traw gazonowych?

Mieszanki traw a rodzaje gazonów

Słowo gazon pochodzi z języka francuskiego i oznacza trawnik lub murawę. Zależnie od sposobu użytkowania danego gazonu, a także jego położenia, wybrać należy mieszankę, która będzie cechowała się najwyższą funkcjonalnością. Jakie rodzaje traw dobrać do poszczególnych gazonów?

Gazony ozdobne – są to duże ozdobne trawniki, wyznaczone na geometrycznych powierzchniach. Cechuje je duża ekspozycja na światło słoneczne, a także szlachetny wygląd. Najlepiej do tworzenia gazonów ozdobnych nadają się mieszanki traw z dużym udziałem odmian kostrzewy czerwonej (kępkowej, krótkorozłogowej i rozłogowej) i życicy trwałej. W ten sposób możliwe jest uzyskanie trawnika reprezentacyjnego, który wolno odrasta i bardzo dobrze znosi niskie przykaszanie.

Gazony użytkowe – są to trawniki służące do rekreacji i gier sportowych. Wykorzystane gatunki traw gazonowych muszą być szczególnie odporne na udeptywanie. Dlatego wiele mieszanek zawiera odmiany wiechliny łąkowej, która ma przeciętne wymagania pielęgnacyjne, dobrze znosi stanowiska suche, a także ma duże właściwości regeneracyjne. W mieszankach znajdują się również odmiany kostrzycy czerwonej i życicy trwałej.

Gazony krajobrazowe – rodzaj trawników, które najczęściej występują w parkach. W takich miejscach dużym problemem bywa suchość i słabość gleby. Dlatego wskazane są mieszanki z wysokim udziałem kostrzewy owczej i odmian kostrzewy czerwonej. W ten sposób powstaje wytrzymały trawnik, który jest łatwy w pielęgnacji. Na stanowiskach znajdujących się w półcieniu wskazane są mieszanki o wysokim poziomie zróżnicowania gatunkowego, które zawierają: mietlicę pospolitą, kostrzewę czerwoną, kostrzewę owczą, życicę trwałą, wiechlinę łąkową i gajową. Ich produkcją i dystrybucją zajmuję się m.in. DSV Polska.

Gazony na poboczach dróg – ze względu na stosowanie soli drogowej i suche stanowiska stosuje się mieszanki zawierające: mietlicę pospolitą, kostrzewę czerwoną, kostrzewę owczą, życicę trwałą i wiechlinę łąkową. Ich powolny przyrost zmniejsza potrzeby pielęgnacyjne.

Gazony na lotniskach – ze względu na wysoką ekspozycję na światło słoneczne są to w dużej mierze stanowiska suche. Dlatego stosowane są gatunki traw dobrze znoszące susze, takie jak: wiechlina łąkowa, odmiany kostrzewy czerwonej, mietlica pospolita, kostrzewa owcza i życica trwała.

Materiał partnera