powietrzna pompa ciepła na ścianie domu

Jak dobrać odpowiednią pompę ciepła do budynku?

Niepewność wynikająca z ograniczeń dostaw energii, wciąż jej rosnące ceny, a także względy ekologiczne motywują coraz większą grupę inwestorów do poszukiwania tanich i bezpiecznych dla środowiska źródeł energii. Stąd właśnie wynika wzrost popularności odnawialnych źródeł energii, a wśród nich pomp ciepła. Dowiedz się, jak działają i jak dobrać odpowiednią pompę ciepła do budynku.

Czym są nowoczesne pompy ciepła?

Pompy ciepła są źródłem energii w nowoczesnych systemach grzewczych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i wody centralnego ogrzewania, a także mogą być wykorzystywane do podgrzewania powietrza w instalacjach wentylacyjnych. Działanie pomp ciepła opiera się na przemianach energetycznych, które umożliwiają odbieranie energii z zewnątrz budynku z powietrza, wody lub gruntu. Ich budowa uzależniona jest od miejsca i metody pozyskiwania energii. Dostępne są gruntowe pompy ciepła, urządzenia typu woda-powietrze lub woda-woda, a także najbardziej popularne powietrzne pompy ciepła. Jak można dowiedzieć się ze strony internetowej działającego na Dolnym Śląsku dostawcy fotowoltaiki Eko Cumulus z Wrocławia, pompy ciepła można wykorzystywać również do klimatyzowania pomieszczeń.

Priorytetem optymalna moc pompy ciepła

Podstawą wydajnych systemów grzewczych, wykorzystujących pompy ciepła jest optymalne dopasowanie ich parametrów do potrzeb energetycznych domu. Najważniejsza jest optymalna moc pompy ciepła, która zapewnia wydajną pracę instalacji grzewczej. Na początku należy obliczyć wartość zapotrzebowania na moc cieplną budynku. Dane te powinny wynikać z projektu obiektu. Można je także określić na podstawie dotychczas zużywanej do ogrzewania energii. Najlepszym jednak rozwiązaniem jest zlecenie audytu energetycznego profesjonalnej firmie. Należy wystrzegać się szacowania na podstawie kubatury, powierzchni i sposobu termoizolacji, które może być obarczone dużym prawdopodobieństwem błędu.

Przy wyborze odpowiedniej pompy ciepła, należy wziąć pod uwagę podawane przez producenta parametry, dotyczące mocy grzewczej i chłodniczej, mocy elektrycznej oraz współczynnika COP. Moc grzewcza określa ilość energii potrzebnej sprężarce do ogrzania domu do żądanej temperatury.  W celu obliczenia mocy pompy ciepła należy pomnożyć wartość zapotrzebowania energii przez powierzchnię mieszkania podaną w metrach. Jeżeli pompa służyć ma także do ogrzewania c.w.u., to należy doliczyć średnio około 0,25 kW na jednego mieszkańca. Natomiast wydajność cieplna COP określa stosunek mocy grzewczej pompy do mocy, jaką musi ona pobierać do wykonania pracy. Im jest on wyższy, tym pompa ciepła jest wydajniejsza, tańsza w eksploatacji i bardziej ekologiczna.

Materiał partnera