Geowłóknina

Geowłóknina jako warstwa separacyjna. Kiedy i jak należy ją stosować?

Geowłóknina separacyjna znajduje zastosowanie zarówno w przydomowym ogrodzie, jak i na placu budowy. Wspomniany materiał jest produkowany z tworzyw sztucznych (a dokładniej – włókien poliestrowych lub polipropylenowych), które łączy się poprzez zgrzewanie (na gorąco i na zimno) bądź igłowanie (czyli mechaniczne przeszywanie). Czym charakteryzuje się opisany wyrób?

Geowłókniny występują w postaci zrolowanej, płaskiej płachty. Materiał wykazuje odporność na wysokie obciążenia, wpływ substancji chemicznych oraz silne naprężenie. Wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne i deformacje powoduje, że wyrób może być stosowany w trudnych warunkach. To rodzaj geosyntetyku, który przyjmuje kilka form – wyróżnia się wymieniony już „wariant” separacyjny, a także: filtracyjny, dwuwarstwowy oraz ochronny. Jakie zastosowanie i właściwości cechują jednak pierwszą ze wspomnianych geowłóknin?

Gdzie wykorzystuje się włókninę separacyjną? 

Wyrób najczęściej wytwarza się metodą „igłową” i stosuje jako warstwę oddzielającą od siebie różne materiały oraz podłoża. Geowłóknina separacyjna jest szczególnie wykorzystywana tam, gdzie występuje silne zagrożenie osiadaniem gleby i pojawianie się odkształceń. Upraszczając, opisany materiał wzmacnia i stabilizuje grunt pod rozmaitymi konstrukcjami. Proponowane rozwiązanie sprawdzi się więc między podbudową danego obiektu a dnem wykopu – wzmocni stabilność wznoszonej nieruchomości i przedłuży jej żywotność, zapobiegając zapadaniu się.

Jak dodaje firma E-BUDIMER24, geowłókninę separacyjną wykorzystuje się jednak nie tylko na placu budowy. Materiał znajduje również zastosowanie na posesji, np. pod kostką brukową na podjeździe czy pod ogrodowymi ścieżkami (wyłożonymi żwirem albo płytami chodnikowymi). Wspomniany geosyntetyk pełni funkcję separatora także w przypadku zbiorników wodnych, takich jak oczka wodne, niewielkie stawy, a nawet przydomowe oczyszczalnie ścieków. To też materiał zabezpieczający osypujące się skarpy i pozwalający na tworzenie zielonych dachów.

Jak należy stosować geowłókninę separacyjną? 

Wyrób powinien zostać „zainstalowany” w taki sposób, by nie ulec przesunięciu się i porwaniu. Pierwszym krokiem jest odpowiednie przygotowanie gruntu (trzeba m.in. utwardzić podłoże). Dopiero w dalszej kolejności przechodzi się do rozłożenia materiału: geowłóknina separacyjna musi zostać ułożona tak, żeby na jej powierzchni nie powstały nierówności. W sytuacji, kiedy jedna rolka okaże się niewystarczająca, należy wykonać zakładkę, rozwijając kolejną płachtę – przy podbudowach wynosi ona ok. 30 cm.

Materiał partnera