obrzeże chodnikowe

Gdzie stosować krawężniki, a gdzie obrzeża i palisady?

Kostka brukowa to od lat bardzo popularny materiał wykorzystywany do wykonywania nawierzchni takich jak podwórka, podjazdy, place, chodniki i ścieżki. Planując jej ułożenie na naszej posesji czeka nas kilka ważnych decyzji – musimy wybrać kształt kostki, jej format i kolor, zdecydować o metodzie jej układania. Należy ponadto określić w którym miejscu konieczne jest użycie krawężników, obrzeży i palisad. Nie jest tak oczywiste.

Krawężniki, obrzeża i palisady – to nie to samo?

Wszystkie omawiane elementy – czyli krawężniki, obrzeża i palisady – pełnią podobną funkcję, a mianowicie zapobiegają przemieszczaniu się kostki, utrzymują nawierzchnię w tym samym kształcie niezależnie od tego jak bardzo są obciążone. Czy zatem można uznać, że mamy do czynienia z de facto tymi samymi elementami pod różnymi nazwami. Odpowiedź brzmi: nie. Bo choć zadanie ich jest takie samo, to stosowane są w zupełnie odmiennych sytuacjach.

Krawężnik

Krawężniki to podłużne elementy, które układa się na krawędziach nawierzchni takich jak podjazdy i miejsca parkingowego – generalnie wszędzie tam, gdzie kostka narażona jest na duże obciążenia, wynikające między innymi z ruchu pojazdów. Aby pełnić swoją rolę, krawężnik musi być osadzony na ławie betonowej, czyli swego rodzaju fundamencie.

– Zadaniem ławy jest utrzymywanie krawężnika cały czas na tym samym poziomie – wyjaśnia przedstawiciel firmy MabudBez niej szybko zapadłby się pod ciężarem wjeżdżających na niego kół.

Obrzeża

Te elementy nie są poddawane tak dużym obciążeniem, dlatego nie ma konieczności osadzania ich na ławie betonowej – tak jak resztę kostki brukowej umieszcza się je na ziemi. Wykorzystywane są do wyznaczana kształtu i utrzymywania nawierzchni takich jak ścieżki i chodniki, gdzie występuje przede wszystkim ruch pieszy.

Palisady

To dość specyficzny rodzaj kostki brukowej – palisady są bardzo wysokie, a po stabilnym umieszczeniu w gruncie znacznie wystają ponad jego poziom. Z tego powodu mogą być wykorzystywane do piętrzenia terenu. Z ich pomocą tworzy się między innymi wielopoziomowe kwietniki. Są również niezbędne do tego, żeby na posesji wykonać schody z kostki – zabezpieczą one taką konstrukcję przed „rozjeżdżaniem się” i załamywaniem pod wpływem obciążenia.

Funkcje dekoracyjne

Wszystkie opisane wyżej elementy pełnią rolę nie tylko umocnienia dla nawierzchni z kostki – są również bardzo ważne ze względów estetycznych, dopełniają nawierzchni z kostki i mogą decydować o jej ostatecznym wyglądzie. Dlatego należy dobrać je w taki sposób, by komponowały się z wybranym przez nas systemem kostki brukowej.

Materiał partnera