Elementy automatyki do bram wjazdowych. Przegląd najczęściej stosowanych rozwiązań

Automatyzacja obejmuje coraz więcej dziedzin życia – także tych związanych z naszym bezpieczeństwem. Wykorzystanie odpowiednich systemów otwierania/zamykania furtek, drzwi oraz bram wjazdowych to skuteczny sposób ochrony posesji, gwarantujący prostotę i komfort obsługi.

Każdy nowoczesny system automatyki do bram wjazdowych jest zaopatrzony w pewne standardowe elementy. Najważniejsze z nich prezentujemy poniżej.

Elementy składowe automatyki do bram

Na typowy zestaw automatyki do bram składa się centrala sterująca, napęd (siłowniki), fotokomórki bądź listwy optyczne oraz pilot. System uzupełnia ponadto lampa sygnalizacyjna (informująca o ruchu bramy i związanym z tym zagrożeniem) oraz antena, zwiększająca zasięg pracy pilota. Centrala stanowi ,,serce” całego systemu – to od niej zależy praca napędu odpowiadającego za poruszanie bramą. Fotokomórki zapobiegają zamknięciu bramy w momencie przejazdu samochodu lub przejścia człowieka. Pilot pozwala natomiast na zdalną kontrolę ruchu skrzydeł, dzięki wdrożeniu odpowiednich częstotliwości radiowych. Kodowanie zmienne uniemożliwia nieuprawnione skopiowanie sygnału z pilota bądź użycie go dla innego urządzenia.

Parametry techniczne i warianty pracy bramy

Centrale sterujące w systemach automatyki do bram są zaprogramowane w taki sposób, aby obsługiwać jak najwięcej funkcji. Do najważniejszych z nich należą regulacja siły napędu, określenie czasu automatycznego zamykania za pojazdem, a także zakres działania spowolnienia na początku i na końcu ruchu.

Znaczącym udogodnieniem jest możliwość ustawiania wariantów pracy bramy. Przykładowo, skrzydła mogą otwierać się po uruchomieniu pilotem, ale też całkowicie samoistnie, po wykryciu obecności człowieka. Specjalne kodery pozwalają na częściowe uchylenie bramy do wskazanego punktu – objaśnia ekspert sklepu internetowego ,,Automatyka” z Bolesławca, sprzedającego profesjonalną automatykę do bram.

Możliwości rozbudowy systemu sterowania bramą

Ogromną zaletą zestawów do automatycznego sterowania bramą wjazdową jest możliwość ich rozbudowy i rozszerzenia zakresu funkcji. Do centrali można z reguły podłączyć więcej niż dwie fotokomórki/listwy optyczne, które uniemożliwią kolizję skrzydła z samochodem czy bawiącymi się na podjeździe dziećmi. Instalacja odpowiedniego modułu i właściwa konfiguracja pozwala na skoordynowanie centrali z domowym systemem alarmowym, mechanizmem podnoszenia rolet, zraszaczami ogrodowymi czy oświetleniem garażowym, umożliwiając sterowanie wymienionymi mechanizmami przy pomocy jednego pilota.

Materiał partnera