Studnie ekscentryczne

Czym są tzw. studnie ekscentryczne?

Na ogół słowo „studnie” kojarzy się nam z lokalnymi źródłami wody i tak też mówi Wikipedia, pisząc, że są to pionowe, czasem też skośne ujęcia wód podziemnych, czyli sztuczne otwory ziemne sięgające do warstw wodonośnych. Jest to oczywiście historycznie uzasadniona definicja, niemniej dzisiaj owo pojęcie ma daleko szersze znaczenie i tyczy wiele najrozmaitszych konstrukcji. Nas jednak w tym miejscu interesować będą studnie kanalizacyjne.

Rodzaje studni kanalizacyjnych

Może nie wszyscy wiedzą, że oprócz typowej, raczej znanej wszystkim kanalizacji sanitarnej, mamy jeszcze kanalizacje deszczowe (burzowe) oraz różnego rodzaju kanalizacje technologiczne. Istnieją dość zasadnicze różnice w ich budowie, niemniej większość części tworzących takie sieci jest do siebie podobna, a czasem nawet identyczna. Jedną z grup elementów wchodzących w skład niemal każdej sieci kanalizacyjnej są studnie. Studnie kanalizacyjne możemy klasyfikować wedle ich zastosowania oraz wedle materiału, z którego się je wytwarza. Tym ostatnim podziałem nie będziemy się zajmować, jako ze dzisiaj niepodzielnie królują studnie i studzienki wykonywane z tworzyw sztucznych. Biorąc pod uwagę zastosowanie, wyróżniamy studnie:

 • rewizyjne,
 • połączeniowe,
 • rozgałęzieniowe,
 • kaskadowe,
 • kinetowe,
 • rozprężne,
 • drenażowe,
 • do wytracania energii,
 • wodomierzowe,
 • ekscentryczne,
 • specjalne, takie jak np. wpusty uliczne czy osadniki.

Po informacje wyjaśniające, czym właściwie są nasze tytułowe studnie ekscentryczne zwróciliśmy się do specjalistów z firmy Zinplast z Wolbromia.

Charakterystyka studni ekscentrycznych

W tym przypadku przymiotnik „ekscentryczny” ma związek wyłącznie z geometrią. Mówiąc krótko, mogą to być studnie mające nieregularne kształty zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, a tworzące je walce mogą mieć różne średnice i nie muszą być ze sobą łączone współosiowo. Wnętrze takiej studni może być dość dowolnie kształtowane. Mamy dwa podstawowe rodzaje kanalizacyjnych studni ekscentrycznych: przelotowe proste i zbudowane na łukach kolektora. Studnie ekscentryczne są stosowane we wszystkich typach kanalizacji, a typowa średnica ich trzonu wynosi od 800 do 2600 mm. Studnie te mają u góry specjalne zwieńczenia, na które zakłada się płyty dociążające, a także płyty pokrywowe oraz włazy. Często na wewnętrznej stronie studni znajdują się też stopnie włazowe, a jej dno zazwyczaj wykonane jest z płyty HDPE. Oczywiście studnie ekscentryczne mogą mieć dodatkowo rozmaite króćce dopływowe, czy kaskady, do których można podłączać rury wykonane z różnych materiałów albo też jakieś kształtki segmentowe lub inne elementy kanalizacyjne

Materiał partnera