mieszkanie spółdzielcze własnościowe

Czym różni się mieszkanie własnościowe od mieszkania spółdzielczego własnościowego?

W przypadku mieszkania własnościowego kwestia prawna jest jasna. Zarówno grunt, na jakim jest zbudowane, jak i samo mieszkanie ma właściciela. Posiadaczem mieszkania spółdzielczego oraz terenu budowy jest spółdzielnia. Oznacza to, że niektóre prawa osoby użytkującej taki lokal są w niewielkim stopniu ograniczone. Co tak naprawdę różni mieszkanie własnościowe od spółdzielczego własnościowego?

Z czym należy się liczyć kupując mieszkanie spółdzielcze własnościowe?

Podstawową różnicą między mieszkaniem własnościowym a spółdzielczym własnościowym są zapisy aktu notarialnego. W drugim przypadku będzie dotyczył prawa do lokalu, czyli prawa do jego użytkowania. To oznacza, że właściciel mieszkania spółdzielczego własnościowego w niektórych kwestiach musi swoje pomysły konsultować ze spółdzielnią i uzgadniać je. Są to na przykład zmiany w przeznaczeniu lokalu z mieszkalnego na użytkowe.

Inne prawa do dysponowania lokalem są takie same. Dotyczy to nie tylko remontów, modernizacji, wynajmu, ale także sprzedaży oraz dziedziczenia. Mieszkanie na terenach należących do spółdzielni mieszkaniowej w Rzeszowie i innych miastach można również przekazać w ramach darowizny. Nieruchomości spółdzielcze są monitorowane, a szeroki wybór mieszkań i lokali użytkowych ułatwia wybór potencjalnym nabywcom.

Czy mieszkanie spółdzielcze własnościowe powinno mieć księgę wieczystą?

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe często nie ma założonej księgi wieczystej. Oznacza to problem przy sprzedaży, jeśli kupujący będzie chciał wziąć kredyt. Założenie księgi nie jest skomplikowanym procesem. Wymaga złożenia w Sądzie Rejonowym odpowiedniego wniosku wraz z załącznikami. Musi się wśród nich znaleźć akt notarialny o nabyciu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Ponadto należy dołączyć wypis z rejestru gruntu i budynków, wyrys z mapy ewidencyjnej i spis ewentualnych ograniczonych praw rzeczowych obciążających prawo do lokalu oraz oświadczenie o braku roszczeń.

Dlaczego mieszkanie spółdzielcze własnościowe ma wiele zalet?

Mimo konieczności konsultowania pewnych zmian, szczególnie przeznaczenia lokalu, warto posiadać mieszkanie spółdzielcze. Należy pamiętać jednak, że opłaty eksploatacyjne mogą być nieco wyższe, ponieważ lokatorzy muszą utrzymać spółdzielnię i jej pracowników.

Z drugiej strony oznacza to, że spółdzielnia ma obowiązek dbać o właścicieli mieszkań, przede wszystkim w zakresie technicznym. Dlatego lokatorzy budynków Spółdzielni Zodiak w przypadku awarii mogą liczyć na szybką pomoc fachowców. Do zadań spółdzielni należą także remonty i modernizacje przestrzeni wspólnych. 

Materiał partnera