Wycinanie drzew we wlasnym ogrodzie zezwolenie

Czy aby wyciąć drzewo we własny ogrodzie, potrzebne jest zezwolenie?

Wycinka drzew nie jest niczym problematycznym – zwłaszcza, jeżeli chodzi o sprawy techniczne. Bardzo często kłopot może jednak sprawiać samo uzyskanie pozwolenia na usunięcie drzew. Przepisy prawne restrykcyjnie podchodzą do tego tematu. Czasami trudno uzyskać pozwolenie na wycinkę – zwłaszcza, jeżeli chodzi o tereny użytku publicznego. Jak to wygląda w przypadku prywatnych posesji?

Wycinanie drzewa we własnym ogrodzie a uzyskanie pozwolenia

Choć mogłoby się wydawać, że na prywatnej posesji można robić dosłownie wszystko, polskie prawo nie zawsze na to zezwala. Również w przypadku drzew czy krzewów nie można podjąć samodzielnej decyzji o ich wycince bez uzyskania specjalnego zezwolenia. Wskazuje na to art. 83 ust. pkt. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614. Według niego posiadacz danej nieruchomości musi złożyć do odpowiednich organów zarządczych specjalny wniosek z prośbą o udzielenie możliwości zorganizowania wycinki konkretnego drzewa.  

Zdobycie zezwolenia na wykonanie wycinki drzew i krzewów na własnej posesji nie jest na szczęście trudne i nie trwa długo. Wystarczy po prostu wykazać, że jest się właścicielem nieruchomości i chce się dokonać takiej czynności. Zgłoszenie realizuje się w urzędzie gminy, składając wniosek w wersji drukowanej lub własnoręcznie spisanej.

Kiedy uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew we własnym ogrodzie nie będzie konieczne?

Zezwolenie na ścięcie drzewa we własnym ogrodzie nie musi wymagać specjalnej zgody wtedy, kiedy uzyskany materiał nie będzie służył do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Zabroniona jest również sprzedaż drewna.

Jeżeli chodzi o krzewy ozdobne czy owocowe zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli znajdują się one w skupisku do maksymalnej powierzchni 25 mkw. Nie mogą to być oczywiście krzewy, które rosną przy pasie drogi ulicznej, na terenie nieruchomości, która wpisana jest do rejestru zabytków czy na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.

Przed wycięciem drzew i krzewów, które złamał wiatr lub inne zjawisko atmosferyczne również nie trzeba pozwolenia, ale przed tym musi obejrzeć je urzędnik wskazany przez organ zarządczy.

Wycinkę drzew lub krzewów warto zlecić firmie Ogrodowe Pogotowie, która pełni na terenie Tychów, Mikołowia i bliskich miejscowości usługi ogrodnicze od 12 lat.

Zanim wytnie się drzewo czy krzew z własnej posesji, warto przyjrzeć się panującym przepisom prawnym. Warto także pamiętać, żeby śledzić zmiany na bieżąco.

Materiał partnera