Budżet obywatelski – realny wpływ na swoje miejsce zamieszkania

Budżet obywatelski to dobry sposób na realizacje swojego pomysłu na poprawę życia lokalnej społeczności. Dowiedz się, na czym dokładnie polega i miej realny wpływ na to, jak zmienia się miasto.

1. Budżet obywatelski – na czym polega?

2. Jak zgłosić projekt do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego w Warszawie?

3. Place zabaw z budżetu obywatelskiego – projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe

Budżet obywatelski Warszawa – na czym polega?

Budżet obywatelski to środki w miastach i gminach, na których rozdysponowanie decydujący wpływ mają sami mieszkańcy. Co więcej, to właśnie oni proponują inwestycje do realizacji. Warto wspomnieć, projekty wybrane do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego powinny zostać zrealizowane przez władze. To właśnie odróżnia całą akcję od konsultacji społecznych, które nie są zobowiązujące dla urzędu miasta.

W procesie budżetu obywatelskiego masz zatem możliwość bezpośredniego decydowania o tym, jak zmienia się najbliższe otoczenie i całe miasto.

Jak zgłosić projekt do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego w Warszawie?

Projekt budżet obywatelski Warszawa odbywa się cyklicznie. Co oznacza, że mimo że obecna edycja powoli dobiega końca i miało miejsce już ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie, a już wkrótce będzie miało miejsce ogłoszenie wyników, dobry pomysł warto zgłosić następnym razem. To właśnie ciekawa idea, która spełni potrzeby lokalnej społeczności, oraz jej odpowiednie przedstawienie jest kluczowe, aby propozycja została uwzględniona w wydatkach publicznych.

Jeżeli chcesz zmienić wizerunek twojego otoczenia, zalecamy aktywny udział, zarówno w głosowaniu, jak i w zgłoszeniu projektów. Swój pomysł zgłosić można na dwa sposoby, elektronicznie lub wypełniają formularz.

Propozycje, które pomyślnie przeszły weryfikację, poddaje się bezpośredniemu głosowaniu.

O tym, które inwestycje zostaną zrealizowane z budżetu obywatelskiego i jak zostaną wydane środki publiczne, zadecydować może każdy mieszkaniec i mieszkanka Warszawy. Wybór najlepszego projektu jest demokratycznym procesem, a zagłosować mogą także osoby niezameldowane w stolicy oraz niepełnoletnie – w przypadku osób poniżej 13 roku życia konieczna jest zgoda rodziców.

Place zabaw z budżetu obywatelskiego – projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe

Place zabaw są często realizowane z budżetu obywatelskie, zarówno jako projekty ogólnomiejskie, jak i dzielnicowe. Jeżeli w Twojej okolicy brakuje miejsca zabaw dla dzieci, rozważ znalezienie środków na jego stworzenie w budżecie obywatelskim.

Materiał partnera