Montaż przepompowni ścieków

6 najczęstszych błędów popełnianych przy montażu przepompowni ścieków

Pompownie ścieków są niezbędnym elementem ciśnieniowych systemów kanalizacyjnych. Sprawdzają się zarówno w rozbudowanych instalacjach budowanych na rozległych obszarach, jak i w terenie o dużych różnicach poziomów, gdzie z racji sporych odległości albo ukształtowania terenu nie ma możliwości zachowania spadków gwarantujących właściwy przepływ. Warunkiem ich prawidłowego działania jest jednak poprawne zaprojektowanie i wykonanie systemu.

Specyfika pracy pompowni ścieków

Pompownie ścieków umożliwiają uzyskanie ciśnienia oraz przepływu gwarantującego sprawne odprowadzanie nieczystości do kolektorów. Muszą jednak radzić sobie z tłoczeniem medium, które ma specyfikę daleko odbiegającą od innych cieczy. Ścieki bytowe zawierają nie tylko wodę i substancje płynne oraz półpłynne, ale także ciała stałe o różnych frakcjach i specyfice, które ulegają flotacji i sedymentacji. Całość jest więc bardzo niejednorodna i podatna na zakłócenia przepływu oraz może powodować znaczne opory przepływu. Właściwy dobór poszczególnych składników instalacji ciśnieniowej, a zwłaszcza pompowni ścieków ma więc duże znaczenie dla efektywności działania układu. Błędy popełnione przy projektowaniu i montażu mogą się odbić na awaryjności i kosztach eksploatacyjnych.

Możliwe problemy z pracą pompowni

Błędy projektowo-montażowe popełniane przy włączaniu do sieci pompowni ścieków mogą polegać na ich nieprawidłowym umiejscowieniu. Problemem będzie m.in. występowanie zjawiska lewarowania, jeśli pompownia zostanie ulokowana wyżej niż wylot z rurociągu tłocznego. Wiele kłopotów może powodować niewłaściwe odpowietrzanie systemu. Może tak się stać w przypadku, gdy odcinki rurociągu będą miały znaczną długość, odpowietrzniki nie znajdą się za pompownią, w miejscach, gdzie przepływ jest ograniczany, a także jeżeli odpowietrzane nie będą szczytowe punkty systemu. Pompownia nie będzie pracowała efektywnie, jeżeli będzie dochodziło do niej zbyt wiele dopływów, ponieważ może to powodować m.in. nadmierne gromadzenie się gazów czy niekorzystny wpływ rozprężania ścieków z wielu innych układów. Poważne skutki może mieć także nieodpowiedni dobór pomp, prowadzący do ich zatykania się albo zwiększonej awaryjności. Źródłem nieodpowiedniej sprawności może być zła współpraca pomp. Jedną z ważniejszych kwestii jest też niedopasowanie możliwości pompowni do istniejących potrzeb.

Producentem pompowni idealnych do systemów kanalizacji grawitacyjnej jest firma INWAP. Oferuje ona także domowe przepompownie ścieków wyposażone w innowacyjne i bardzo wydajne pompy z serii ORKA.

Materiał partnera