Podział majątku wspólnego małżonków. Co mówią przepisy?

Dużym problemem podczas rozwodu staje się podział majątku wspólnego, który został zgromadzony przez małżonków w czasie trwania związku małżeńskiego. W wielu przypadkach podział majątku wiąże się z wielomiesięczną batalią o każdy ze składników majątku. Znajomość przepisów prawa znacząco ułatwia trudny podział zgromadzonych dóbr i pozwala uniknąć wielu problemów i rzutujących na przyszłość sporów.

Kiedy konkretnie następuje podział wspólnego majątku?

Podział majątku następuje najczęściej po zakończeniu postępowania rozwodowego, choć zdarza się też, że może on nastąpić w postępowaniu nieprocesowym. Upraszczając – podział majątku może zostać przeprowadzony na dwa sposoby, czyli przez sąd oraz na zasadzie porozumienia pomiędzy stronami. Aby mógł nastąpić podział majątku, musi nastąpić prawomocne ustanie wspólności majątkowo-małżeńskiej w wyniku orzeczenia np. rozwodu, separacji lub unieważnienia związku małżeńskiego. W wyjątkowych przypadkach sąd może podjąć się podziału majątku w czasie trwania postępowania rozwodowego, po wcześniejszym złożeniu wniosku przez jedną ze stron. Orzeczenie go dotyczące zostanie wówczas ogłoszone wraz z wyrokiem rozwodowym, jednak, aby tak się stało, konieczne jest spełnienie jednego warunku, czyli przeprowadzenie podziału majątku wspólnego małżonków w trakcie trwania postępowania rozwodowego nie może wpływać na przedłużenie procesu i utrudniać jego przeprowadzenia.

Podział majątku wspólnego jedynie z pozoru wydaje się dość prosty. Strony będące uczestnikami postępowania nie zawsze się ze sobą zgadzają i zwykle mają odmienne zdanie na temat własnego wkładu w zgromadzony wspólnie majątek. Z tego względu niezbędne okazuje się skorzystanie z porady prawnej. Konsultacja z radcą prawnym pomaga wybrać odpowiedni sposób wyjścia ze wspólności majątkowej i jest najlepszym sposobem na uniknięcie wieloletniej wojny o każdy składnik majątku – wyjaśnia ekspert z Kancelarii Prawnej ze Szczecina, radca prawny Wojciech Chmurak.

Sposoby wyjścia ze wspólnoty majątkowej

Jak już zostało wspomniane, podział majątku może nastąpić zarówno na drodze postępowania sądowego, jak i w trybie nieprocesowym, czyli na zasadzie zawieranej pomiędzy stronami umowy. W przypadku umownego podziału majątku wspólnego konieczne jest porozumienie oraz chęć współpracy i zawarcia ugody, która nie będzie krzywdząca dla żadnej ze stron. Podział majątku może uwzględniać zarówno fizyczne rozdzielenie zgromadzonych dóbr, jak i przeniesienie całości majątku na jedną z uprawnionych do niego stron z nakazem obowiązku spłaty wartości udziałów współuprawnionego. W wyjątkowo trudnych sytuacjach możliwy jest podział cywilny, który uwzględnia nakazanie sprzedaży majątku wspólnego oraz podział uzyskanej kwoty pomiędzy uprawnionych.

Materiał partnera