powietrzne pompy ciepła

Jak działają powietrzne pompy ciepła?

Dążenie do korzystania z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, co podyktowane jest zarówno kwestiami ideologicznymi, jak i czysto ekonomicznymi, sprawia, że coraz więcej inwestorów decyduje się na ekologiczne rozwiązania w zakresie instalacji CO. Przykładem takiej “zielonej” technologii są pompy ciepła, wśród których wyróżniamy pompy powietrzne. Czym charakteryzują się te urządzenia?

Zasady działania powietrznej pompy ciepła

Pompy ciepła to elementy instalacji CO umożliwiające wykorzystywanie energii cieplnej, która kumulowana jest w środowisku naturalnym, a dokładnie w gruncie, wodzie, a także w powietrzu. W poniższym tekście zajmiemy się tym ostatnim wariantem, czyli powietrznymi pompami ciepła. Sposób działania jest w ich przypadku taki sam, jak w innych modelach pomp i polega na wykorzystaniu zasad termodynamiki, a dokładnie naturalnej wymiany ciepła.

Pompa pozyskuje energię cieplną ze środowiska, przy czym w przypadku omawianego wariantu kluczowym kryterium jest temperatura atmosfery. – Tłumaczy ekspert reprezentujący firmę TopAC, która specjalizuje się w energooszczędnych instalacjach domowych. –  Następnie układ przekazuje pobrane ciepło do wewnętrznego obiegu w budynku czy mieszkaniu za pośrednictwem zjawiska sprężenia. Jest to możliwe nawet przy ujemnych temperaturach za sprawą specjalnie dobranego czynnika chłodzącego, dzięki któremu urządzenie bez względu na warunki zewnętrzne dostarczy więcej energii, niż zużyje jej do pobrania ciepła.

W ten sposób można zarówno ogrzewać, jak i chłodzić pomieszczenia, a także podgrzewać wodę użytkową.

Powietrzne pompy ciepła. Dlaczego warto?

Powietrzne pompy ciepła są bezobsługowe i pozwalają na znaczne ograniczenie kosztów związanych z eksploatacją instalacji CO. Mogą współpracować z innymi energooszczędnymi urządzeniami, np. panelami fotowoltaicznymi czy ogrzewaniem podłogowym. Warto również zwrócić uwagę na fakt tańszej oraz łatwiejszej instalacji tego modelu pompy w porównaniu do tradycyjnych gruntowych pomp ciepła wymagających odpowiednio przygotowanej działki, na której trzeba przeprowadzić kosztowne prace ziemne polegające na wykonaniu wykopu pod studnię  i położeniu rur. Dzięki temu powietrzne pompy ciepła sprawdzą się znakomicie nie tylko w przypadku nowych inwestycji, ale również jako element termomodernizacji starszych obiektów. Mówiąc o pompach ciepła, nie sposób pominąć głównej zalety tej technologii, a mianowicie jej ekologicznego charakteru. Pamiętajmy przy tym, że rozwiązania przyjazne dla środowiska są dzisiaj często dotowane. Nic więc dziwnego, że coraz więcej inwestorów decyduje się na instalację powietrznych pomp ciepła.

Materiał partnera