Systemy zasilania gwarantowanego

Czym są systemy zasilania gwarantowanego i co wchodzi w ich skład?

Zanik prądu w serwerowniach czy na salach operacyjnych może być katastrofalny w skutkach. Dlatego w strategicznych miejscach instaluje się systemy zasilania gwarantowanego. To zespół urządzeń, które mają zapewnić najlepsze parametry prądowe oraz ciągłość zasilania elektrycznego. Dzięki takim systemom podłączone do nich sprzęty elektryczne działają nawet mimo awarii lub braku prądu z sieci. Przeczytaj o składzie systemów zasilania gwarantowanego.

Jakie urządzenia wchodzą w skład systemu zasilania gwarantowanego?

Wskazówkę w tej dziedzinie podaje producent urządzeń zasilania elektrycznego Prototypownia z Młodaska k. Poznania. Takie zaawansowane systemy zasilania gwarantowanego składają się przede wszystkim z:

  • agregatów prądotwórczych;
  • zasilaczy UPS;
  • architektury samoczynnego załączania rezerwy zasilania;
  • rozdzielnic prądowych;
  • siłowni inwertorowych i telekomunikacyjnych;
  • sieci elektrycznych;
  • modułów sterujących;
  • urządzeń monitorujących i zabezpieczających.

Jak widać, taki system nie jest skonstruowany przypadkowo, a jego poszczególne elementy muszą idealnie do siebie pasować i ze sobą współpracować. Celem jest zapewnienie ciągłości napięcia, jednakowej częstotliwości i mocy prądu elektrycznego bez względu na obciążenie sieci i usterki po stronie dystrybutora energii.

Najważniejsze zasady montażu i użytkowania systemów zasilania gwarantowanego

Trzeba przyznać, że system zasilania gwarantowanego musi być regularnie serwisowany. Pewnym rozwiązaniem są urządzenia load bank, czyli obciążnice prądowe imitujące zmiany obciążenia sieci. Dzięki nim można łatwo zasymulować różnice prądowe i sprawdzić działanie systemu zasilania gwarantowanego. Ma to znaczenie pod kątem niezawodności funkcjonowania opisywanego zespołu urządzeń zasilających.

Projekt zbioru urządzeń zasilania gwarantowanego należy wykonać na etapie planowania konstrukcji budynku. Jego wielkość oraz wydajność powinna być dopasowana do obecnych, oraz przyszłych modyfikacji danego budynku lub kompleksu. To bardzo ważne ze względu na niezwykle trudny i kosztowny etap modernizacji już istniejącego systemu zasilania gwarantowanego. W pewnych sytuacjach niektórych elementów systemu po prostu nie da się zmienić, dlatego tak ważne jest wcześniejsze tego zaplanowanie.

Materiał partnera