protezy zebowe

Rodzaje protez zębowych

Protezy zębowe dzieli się na dwie podstawowe grupy: protezy zębowe stałe oraz protezy zębowe ruchome. Protezy zębowe ruchome, jak sama nazwa wskazuje, różnią się od protez stałych tym, że nie są na stałe przymocowane, tylko trzeba je wyjmować i zakładać. To jaki rodzaj protez można zastosować w danym przypadku, zależy przede wszystkim od ilości własnych zębów pacjenta oraz od jego możliwości finansowych.

Dlaczego musimy uzupełniać braki zębowe?

Powstanie braków w uzębieniu powoduje bardzo wiele kłopotów. Największym problem, z jakim borykają się na co dzień osoby, które z różnych przyczyn straciły swoje naturalne zęby są oczywiście związane z problemami w spożywaniu pokarmów. Brak nawet pojedynczych zębów ma wpływ na naszą zdolność żucia. Jednak to nie wszystko.

Jak tłumaczy nasz rozmówca z kliniki stomatologicznej Cenker w Bydgoszczy: Braki w uzębieniu to nie tylko problemy z przeżuwaniem pokarmu czy problemy natury estetycznej. Brak nawet pojedynczego zęba może mieć także inne negatywne skutki, polegające na stopniowym przesuwaniu się sąsiadujących z powstałą luką zębów czy powstawaniu chorób dziąseł oraz chorób przyzębia. Braki w uzębieniu skutkują także powstawaniu procesu atrofii, tzn. zaniku kości, który powoduje stopniową zmianę kształtu szczęki. Z tego względu, wszystkim pacjentom, którzy z jakiegoś powodu utracili swoje naturalne zęby, zaleca się jak najszybsze ich odbudowanie za pomocą implantów lub protez zębowych, ruchomych lub stałych.

Protezy stałe

Spośród protez zębowych stałych należy wymienić m.in. implanty, mosty, wkłady koronowe oraz licówki. Najlepszą metodą uzupełniania braków w uzębieniu są oczywiście implanty, które cechuje nie tylko doskonały wygląd, ale także idealne odtworzenie funkcjonalności zęba naturalnego. Wadą implantów jest jednak ich cena, która sprawia, że są stosowane głównie do odtworzenia pojedynczych braków w uzębieniu lub jako punkty osadzenia innych rodzajów protez stałych i ruchomych.

Innym rodzajem protez stałych są mosty protetyczne, które służą do uzupełnienia powstałych luk w łuku zębowym. Taka konstrukcja składa się z kilku połączonych ze sobą koron protetycznych, które osadza się na naturalnych zębach lub, jeżeli nie ma takiej możliwości, na wspomnianych wcześniej implantach.

Innym rodzajem protez stałych są wkłady koronowe, które są stosowane w sytuacjach, w których ząb jest tak bardzo zniszczony, że nie ma możliwości zastosowania tradycyjnej plomby. Za pomocą wkładów odtwarza się koronę zęba.

Protezy ruchome

Protezy zębowe ruchome dzielimy na protezy częściowe i całkowite.

Do protez całkowitych zaliczamy przede wszystkim protezy akrylowe. Protezy te pełnią funkcję całego łuku zębowego. Największym problemem przy ich stosowaniu jest, to czy będą się w stanie dobrze trzymać. O ile z protezami górnymi, zazwyczaj nie ma tego problemu, o tyle proteza dolna bardzo często nie jest zbyt stabilna, często się rusza i sprawia problemy pacjentom. W takich sytuacjach konieczne może być wszczepienie dwóch implantów, na których proteza będzie mogła się trzymać.

Protezy częściowe z kolei dzielimy na protezy osiadające i szkieletowe. Różnica pomiędzy oboma typami polega na sposobie ich mocowania. Protezy szkieletowe opiera się na własnych zębach pacjenta, dzięki czemu są bardzo stabilne i wygodne. Protezy osiadające opierają się jedynie na błonie śluzowej, przez co nie są tak wygodne i grożą powstawaniem chorób dziąseł.

Materiał partnera