Możliwości pracy w służbie zdrowia bez ukończenia studiów medycznych

Praca w służbie zdrowia zarezerwowana jest nie tylko dla lekarzy i pielęgniarek, którzy ukończyli adekwatne studia medyczne – w szpitalach, klinikach oraz gabinetach lekarskich znaleźć mogą zatrudnienie osoby, które zakończyły edukację w policealnym studium medycznym. Oto kilka przykładów.

Higienistka stomatologiczna

Zadaniem higienistki stomatologicznej jest działalność higieniczno-profilaktyczną z zakresu stomatologii. W praktyce oznacza to między innymi:

 • promowanie higieny jamy ustnej (np. w szkołach)
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej
 • przeprowadzenie zabiegów profilaktycznych na zlecenie lub pod nadzorem lekarza
 • współpraca z dentystami w zakresie profilaktyki zdrowotnej
 • asystowanie przy zabiegach stomatologicznych

Asystentka stomatologiczna

Każdy gabinet stomatologiczny ma obowiązek zatrudniać asystentkę, która będzie obecna przy wykonywanych zabiegach. Do jej zadań należy między innymi:

 • Pomaganie dentyście w trakcie zabiegów, między innymi poprzez wykonywanie czynności higienicznych
 • Organizowanie miejsca pracy, m.in. przygotowywanie narzędzi oraz dbanie o ich prawidłowe przechowywanie
 • Koordynacja pracy gabinetu, a więc m.in. kontakt z pacjentem, ustalanie wizyt

Technik sterylizacji medycznej

To stosunkowo młody zawód. Technik jest osobą specjalizującą się w sterylizacji i dezynfekcji sprzętu medycznego. Obejmuje to między innymi:

 • Przygotowywanie preparatów do sterylizacji i dezynfekcji
 • Przygotowywanie i obsługa urządzeń do sterylizacji
 • Rozkładanie sprzętu medycznego w celu jego sterylizacji, a następnie jego składanie
 • Przygotowywanie sterylnych pakietów sprzętu medycznego

Technik dentystyczny

Zadaniem technika dentystycznego jest przede wszystkim wykonywaniem prac techniczno-dentystycznych z zakresu protetyki. Jego główne obowiązki to:

 • Wykonywanie aparatów ortodontycznych pod nadzorem lekarza-dentysty
 • Przeprowadzanie zabiegów niezbędnych do wykonania ruchomych lub stałych protez
 • Przeprowadzanie niektórych zabiegów z zakresu stomatologii zachowawczej, np. leczenie próchnicy, lub chirurgii stomatologicznej, np. ekstrakcja zębów.

Gdzie zdobyć wykształcenie?

Wymienione zawody nie wymagają kończenia studiów medycznych. Kwalifikacje do ich wykonywania możemy zdobyć po pomyślnym ukończeniu nauki w szkołach policealnych, takich jak Dental Service w Szczecinie.

Materiał partnera