Na czym polega laseroterapia siatkówki?

Laseroterapia siatkówki to zabieg okulistyczny wykonywany przy pomocy profesjonalnego promienia laserowego. Wykorzystuje się go przy licznych schorzeniach siatkówki, w tym terapiach zmian cukrzycowych, zakrzepowych i degeneracyjnych. Zabieg bywa też stosowany w profilaktyce odwarstwienia siatkówki, przy zabezpieczaniu powstałych przedarć i otworów. Uchodzi za jeden z najlepszych w zakresie leczenia chorób oczu, m.in. przez wzgląd na wysoką skuteczność, szybkość wykonania i bezbolesność.

Zasadność laseroterapii

Laser wykorzystywany w laseroterapii siatkówki posiada właściwości koagulujące wobec tkanek. Oznacza to, że w miejscu ogniskowania światła lasera powstają trwałe zrosty siatkówki, nabłonka barwnikowego i naczyniówki. Jednocześnie dochodzi do usunięcia wszelkich zmian chorobowych, takich jak mikrotętniaki czy niedokrwione obszary siatkówki. Zamknięciu podlegają nieprawidłowe naczynia krwionośne. Ryzyko powikłań po laseroterapii jest minimalne. Stosując tę nowoczesną metodę zabiegową, niwelujemy ryzyko wystąpienia doszklistkowych wylewów krwi i odwarstwienia siatkówki. To ogromna korzyść dla pacjenta.

Przebieg zabiegu

Zabieg odbywa się w warunkach ambulatoryjnych i nie wymaga pobytu w szpitalu. Przed przystąpieniem do działań, lekarz aplikuje do oka pacjenta krople rozszerzające źrenicę oraz krople znieczulające. Następnie zostaje nałożona specjalna soczewka, ułatwiająca fiksację oka i uwidaczniająca miejsce siatkówki poddawane koagulacji. Pacjent przyjmuje pozycję siedzącą, z czołem i brodą ściśle przylegającymi do statywu przed aparatem, spoglądając na punkt wskazany przez lekarza. W ten sposób energia światła lasera może być odpowiednio nakierowana na siatkówkę. Sama procedura zabiegowa trwa od kilku do kilkunastu minut i jest praktycznie bezbolesna. Jedyną niedogodność stanowią pojawiające się przed okiem przebłyski – objaśnia ekspert Specjalistycznego Ośrodka Okulistycznego we Wrocławiu.

Postępowanie po zabiegu laseroterapii

Osoba poddana zabiegowi może wrócić do domu jeszcze tego samego dnia. Istnieje możliwość wstąpienia czasowych niedogodności w widzeniu. Obniżenie ostrości wzroku trwa niekiedy nawet 2-3 tygodnie, z uwagi na obrzęk plamki lub intensywność wdrożonej fotokoagulacji. Typowy objaw pozabiegowy stanowi tzw. lśnienie, przejawiające się dostrzeganiem wielobarwnych świateł, błysków, mroczków i pajączków. U osób z okiem obciążonym jaskrą, może dojść również do przejściowego wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego. Należy pamiętać, by nie trzeć i nie uciskać oka. Nie powinno się też go zasłaniać przy pomocy opatrunku. Ochronę przed słońcem mogą natomiast zapewnić okulary przeciwsłoneczne. Istotną sprawą jest stosowanie się do zaleceń lekarskich – aplikowanie przepisanych kropli leczniczych oraz stawianie się na umówione wizyty kontrolne.

Efekty laseroterapii siatkówki

Zabieg laseroterapii siatkówki uchodzi za jeden z najskuteczniejszych w działaniu. Po jego przeprowadzeniu widzenie może ulec poprawie, choć nie musi. Cel nadrzędny stanowi powstrzymanie postępu choroby, która w skrajnym przypadku mogłaby grozić ślepotą. Efekty terapii zależą przede wszystkim od stopnia zaawansowania schorzenia, a także od lokalizacji zmian patologicznych w siatkówce. Suma zalet zdecydowanie przeważa nad wadami. Nie może dziwić, że laseroterapia zyskała status pełnoprawnej metody zabiegowej w leczeniu chorób oczu, stanowiąc przykład innowacyjnego podejścia do okulistyki.

Materiał partnera