Jak zostać elektrykiem? Kilka praktycznych porad

Elektryczność to przyszłość, a zawód elektryka zawsze będzie potrzebny. Nic dziwnego, że wiele osób wybiera właśnie tę ścieżkę zawodowej kariery. Istnieje kilka sposobów, by zostać elektrykiem. Możemy wybrać studia wyższe o stosownym profilu lub skończyć odpowiednie technikum zawodowe. Uzyskanie uprawnień jest też możliwe na drodze specjalistycznych kursów i egzaminów, organizowanych przez upoważnione zakłady pracy, ośrodki szkoleniowe czy stowarzyszenia techniczne (SEP, SIMP, SPE).

Kursy i szkolenia – najprostsza droga do sukcesu

Najprostszą, najszybszą i najskuteczniejszą metodą uzyskania uprawnień w zawodzie elektryka jest odbycie odpowiednich kursów. Mogą one trwać od kilku do kilkunastu godzin, choć nie brak też szkoleń trwających po kilka semestrów. Aby wziąć w nich udział, wystarczy zgłosić się do odpowiedniego ośrodka. Za jeden z najbardziej znanych i renomowanych uchodzi Ośrodek Szkoleniowy Galileum, posiadający oddziały w dwudziestu dużych miastach Polski, między innymi w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Uczestnicząc w szkoleniu, zdobywamy niezbędną wiedzę z interesującego nas zakresu. Kursy na uprawnienia elektryczne obejmują zagadnienia dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, energetycznych oraz gazowych, a także szereg innych związanych na przykład z przepisami BHP. Po kursie wystarczy wziąć udział w egzaminie przed Komisją Kwalifikacyjną. Uprawnienia SEP zdobyte w ten sposób obowiązują przez 5 lat.

Czy szkolenia są lepsze niż technikum i uczelnia?

Sporą zaletą szkoleń otwartych jest fakt, że nie ogranicza nas kryterium wieku i wykształcenia. Wystarczy być osobą pełnoletnią, która ukończyła szkołę podstawową. Do szkolenia SEP mogą przystąpić zarówno młode osoby dopiero rozpoczynające karierę zawodową, jak i fachowcy w średnim wieku, którzy chcą utrwalić lub poszerzyć posiadaną dotychczas wiedzę. Na korzyść kursów w profesjonalnych ośrodkach szkolenia przemawia też ich kompleksowość. Najbardziej pracowite osoby są w stanie odbyć kilka szkoleń jednocześnie, zdobywając przy okazji szeroki wachlarz uprawnień z różnych grup. To inaczej niż w przypadku technikum, gdzie otrzymujemy zawodowy tytuł technika. Cóż to oznacza w praktyce? Dzięki szkoleniom, w krótszym czasie jesteśmy w stanie zdobyć więcej wiedzy i umiejętności, które da się spożytkować w rozmaitych profesjach. W efekcie stajemy się o wiele atrakcyjniejszym kandydatem na współczesnym, jakże wymagającym rynku pracy.

Materiał partnera