recykling

Znaczenie właściwej utylizacji baterii

Co siedzi w zużytej baterii?

Choć to dla wielu osób zaskoczenie, niepozorne baterie po wykorzystaniu zmieniają się w niebezpieczne odpady. Wszystko za sprawą ich zawartości. O to, co znajdziemy w bateriach, zapytaliśmy eksperta z Polskiej Grupy Recyklingu Pro Eko.

Baterie pełne są substancji niebezpiecznych nie tylko dla środowiska naturalnego, ale też dla naszego zdrowia, a nawet życia – ostrzega nasz rozmówca. – Dotyczy to zarówno baterii małogabarytowych, jak i wielkogabarytowych. W bateriach znajdziemy takie substancje, jak: ołów, rtęć, kadm – silnie trujące i upośledzające pracę ważnych organów wewnętrznych i całych ich układów.

Z tego powodu zużytych baterii nie należy ani przechowywać w domu, ani wyrzucać do śmietnika. Mogą one skazić środowisko lub przyczynić się do zatrucia, szczególnie jeśli z takiej zużytej baterii wyleje się płyn. W kontekście potencjalnych szkód prawidłowa utylizacja baterii jest bardzo ważna.

Jak prawidłowo pozbyć się zużytej baterii?

Warto wiedzieć, że producenci i importerzy baterii są ustawowo zobowiązani do umożliwienia klientom recyklingu zużytych baterii oraz do zachowania odpowiedniego poziomu ich odzysku. Mówi o tym ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

W praktyce oznacza to, że w sklepach oferujących baterie powinniśmy znaleźć specjalnie oznakowane kosze, w których można umieszczać zużyte baterie. Co się potem z nimi dzieje? To zależy od ich rodzaju i stanu. Baterie mogą być poddawane jednemu z dwóch procesów – odzyskowi lub recyklingowi:

  • Recyklingowi podlegają akumulatory niklowo-kadmowe mało- i wielkogabarytowe (kod 160602) oraz akumulatory niklowo-metalowowodorkowe (kod 160605).
  • Odzyskowi podlegają baterie cynkowo-węglowe (kod 160605) i baterie alkaliczne (kod 160604, z wyłączeniem 160603).

Firmy odbierające odpady płacą za każdą partię baterii określoną kwotę. Wspierają samorządy lokalne i placówki edukacyjne w gromadzeniu zużytych baterii przez członków społeczności przez udostępnianie pojemników i organizację logistyczną. Ważnym punktem ich działalności jest też uświadamianie o zagrożeniach wynikających z niewłaściwego gospodarowania odpadami oraz zachęcanie do włożenia odrobiny wysiłku w recykling.

Materiał partnera