Zmiany w prawie budowlanym od 2018 roku pod kątem wpływu na inwestorów indywidualnych

Wprowadzenie w życie nowych zapisów Kodeksu urbanistyczno-budowlanego może przynieść prawdziwie rewolucyjne zmiany w branży budowlanej oraz urbanistyce. Część nowych przepisów, które mają  w tym dokumencie zostać umieszczone, wejdzie w życie już od 1 stycznia 2018 r, zmiany będą jednak następować etapami. Kodeks połączy zagadnienia planowania przestrzeni z procesem budowlanym i zmodyfikuje lub całkowicie zastąpi ponad 140 aktów prawnych z zakresu prawa budowlanego, rolnictwa, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego i wymiaru sprawiedliwości. Celem tych działań jest prowadzenie zrównoważonego rozwoju  urbanistycznego przy jednoczesnym usprawnieniu i uproszczeniu procesu inwestycyjno-budowlanego oraz wzmocnieniu udziału społeczności lokalnych w planowaniu przestrzennym.

Co nowy kodeks przyniesie inwestorom indywidualnym?

Jak dowiadujemy się w firmie Usługi Geodezyjne Leszek Kaczkowski z Oleśnicy te przepisy nowego kodeksu, które mają wejść w życie już od 1 stycznia 2018 r., będą w głównej mierze dotyczyły zwykłych ludzi. Mają one zdecydowanie skrócić i usprawnić proces inwestycyjno-budowlany, w tym zlikwidować wszystkie zbędne procedury dla najprostszych budowli. Jako przykład tego ostatniego wskażmy, że inwestor zamierzający postawić na niewielką wiatę na swojej działce nie będzie zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę, a nawet do zgłaszania tej budowy. Nie będzie pełnej dowolności i samowoli w podejmowaniu decyzji urzędniczych. Ma powstać jeden schemat przygotowywania i przebiegu inwestycji, co uniemożliwi inne interpretacje przepisów w poszczególnych gminach. Nowy kodeks będzie zabezpieczał interesy społeczności lokalnych. Oznacza to na przykład, że jeśli mieszkańcy nie będą sobie życzyli, aby w pobliżu ich posesji powstała ubojnia czy stacja benzynowa, to takowe tam nie powstaną. Bardzo ważne uproszczenia będą dotyczyły domów wolnostojących o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 250 m2, a takich buduje się w Polsce najwięcej. Jeśli więc właściciele posesji sąsiadujących z planowaną budową zgodzą się na tę inwestycję i nie będzie innych przeszkód, aby dom tam powstał, to urzędnicy na tę budowę będą musieli wydać szybką zgodę.

Zmiany w warunkach technicznych i pojęcie zgody inwestycyjnej

Zmiany w prawie precyzują możliwość sytuowania budynku w konkretnej odległości od granicy działki budowlanej. Nowelizacja dopuszcza budowę budynków w granicy działki na styku z innymi budynkami – będzie to możliwe we wszelkiego rodzaju zabudowie, nie tylko w zabudowie jednorodzinnej, jak do tej pory. Sytuowanie budynku w odległości 1,5 m od granicy działki lub bezpośrednio przy niej (w zależności od obowiązującego na danym obszarze planu miejscowego) będzie dopuszczalne w przypadku budynku zwróconego w stronę granicy ścianą bez okien i drzwi. Kodeks zastąpi ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę Prawo budowlane i wszystkie specustawy, a ponadto wprowadzi dwa nowe pojęcia. Pojęcie inwestycji będzie obejmowało dzisiejsze roboty budowlane, a dodatkowo zmianę sposobu użytkowania danego obiektu budowlanego i zmianę zagospodarowania terenu. Kodeks wprowadza także „zgodę inwestycyjną”, czyli rozstrzygnięcie, które zastąpi: pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania, decyzję o warunkach zabudowy i decyzję o podziale nieruchomości.

Materiał partnera