Zasady prawidłowego żywienia brojlerów

W ciągu ostatnich lat kurczęta brojlery były pod wieloma względami doskonalone w celach produkcyjnych. Wpływ na stan drobiu mają nie tylko genotyp, ale także prawidłowe warunki utrzymania oraz odpowiedni sposób żywienia.

Istota odpowiedniego poziomu żywienia

Drób rzeźny wyróżnia się szybkim wzrostem, małym udziałem tłuszczu w tuszce, wysoką zawartością dobrej jakości mięsa w stosunku do kości, dobrym wykorzystaniem paszy, a także zdolnością mięsa do obróbki technologicznej. Nie bez znaczenia jest tu fakt, że kurczęta brojlery cechują się stosunkowo krótkim przewodem pokarmowym i szybką przemianą materii. Sprawia to, że ich wymagania pokarmowe są wysokie.

– Aby brojler uzyskał masę 1,35 kg potrzeba około 2,5 kg paszy podawanej w ciągu 4 do 5 tygodni. By uzyskać pełny potencjał genetyczny szybko rosnących kurcząt, trzeba żywić je w odpowiedni sposób, na odpowiednim poziomie. Żywienie brojlerów dzieli się na 3 lub 4 fazy: na początku pisklęta potrzebują dużo białka, podczas gdy w dwóch fazach końcowych stawia się na dużą zawartość energii – tłumaczy ekspert reprezentujący firmę FeedOil, producenta wysokowydajnych koncentratów tłuszczowych na potrzeby hodowli.

Mieszanki paszowe

Zarówno system żywienia brojlerów, jak i rodzaj oraz ilość stosowanej paszy uzależnione są od temperatury otoczenia – im jest ona niższa, tym więcej energii należy dostarczyć kurczętom. Znaczenie mają także system chowu, warunki utrzymania, a także aktualne rynkowe ceny komponentów paszowych i gotowych mieszanek.

W przypadku większych ferm cechujących się wysoką intensywnością chowu stosuje się gotowe mieszanki paszowe, przeznaczone dla kolejnych grup wiekowych ptaków. Przeważnie na opakowaniach mieszanek znaleźć można zalecenia żywieniowe, które potwierdzone zostały przeprowadzonymi badaniami. Wśród rodzajów tego typu pasz wyróżnia się:

  • prestarter – dla kurcząt w pierwszych dniach po wykluciu, stosowany do 5 dnia życia, wpływa na prawidłowe zresorbowanie pęcherzyka żółciowego,
  • starter – dla kurcząt od 5 do 14 dnia życia, kiedy mają one najwyższe zapotrzebowanie na fosfor, białko, wapń i lizynę,
  • grower – dla kurcząt od 14 dnia życia do 7 dni przed ubojem, ma mniejszą ilość białka ogólnego, a większą energii metabolicznej,
  • finiszer – stosowany od 7 dnia przed ubojem aż do samego uboju, w dawce zmniejszana jest zawartość białka i zwiększana ilość energii.

Poszczególne rodzaje mieszanek paszowych różnią się między sobą wielkością granul. W większości opierają się na zbożach (pszenicy, pszenżycie, jęczmieniu, owsie i kukurydzy). Można znaleźć w nich także produkty uboczne przemiału zbóż, tłuszcze paszowe, nasiona roślin oleistych oraz różne dodatki (wywary suszone, drożdże, itp.). Istotną rolę w żywieniu brojlerów stanowią odgrywają również uzupełniające pasze mineralne, bogate w mikroelementy i makroelementy.

Materiał partnera