Zalety systemu Microsoft Dynamics NAV

Czym jest system Microsoft Dynamics NAV? Jest to system informatyczny typu ERP, stworzony z myślą o stosowaniu w małych i średnich przedsiębiorstwach i firmach. Dostosowany jest do współpracy z systemami operacyjnymi firmy Microsoft, jej popularnymi narzędziami, zintegrowany też został z platformą .NET. Wybór tego oprogramowania do wdrożenia w przedsiębiorstwie niesie ze sobą sporo korzyści dla użytkownika. Jakie? Oto najważniejsze zalety Microsoft Dynamics NAV.

Jak zostało to już powiedziane, Microsoft Dynamics NAV to system informatyczny typu ERP. Jako taki, umożliwia więc kompleksowe zarządzanie działaniem przedsiębiorstwa. Ma konstrukcję modułową, oferując aplikacje przydatne m.in. do prowadzenia księgowości, zarządzania zasobami ludzkimi, kontroli łańcucha dostaw i stanów magazynowych, monitorowania przebiegu procesu produkcyjnego, raportowania zmian, zarządzania kontaktami z klientelą itp. Modułowość oznacza również, że firma może nabyć jedynie konkretny moduł lub moduły do realizacji określonych zadań, później zaś zakupić dalsze jego elementy tak, by dostosować oprogramowanie do dynamicznej sytuacji biznesowej w przedsiębiorstwie.

System MS Dynamics NAV oferuje jednak więcej możliwości, niż typowy system klasy ERP. Jako produkt Microsoft jest kompatybilny z systemami operacyjnymi komputerów i jego narzędziami takimi jak MS Outlook czy Excel. To również duża zaleta podczas instalacji, konfiguracji i obsługi systemu oraz, jeśli tego wymaga polityka firmy, przy dostosowaniu jego pracy do pracy urządzeń klientów. Badania przeprowadzone przez Politechnikę Warszawską wykazują, że jest to najszybszy we wdrożeniu system spośród obecnych na rynku systemów typu ERP.

MS Dynamics NAV oferuje ponadto użytkownikowi szereg narzędzi do analizy i prognostyki oraz tworzenia raportów, a wreszcie możliwości transferu danych do wspomnianych popularnych programów z pakietu Office 365 i dalszej ich obróbki. Implementacja MS Dynamics NAV jako zintegrowanego rozwiązania biznesowego pozwala na rezygnację ze stosowanych dotychczas rozwiązań informatycznych, np. do obsługi księgowości, nadzorowania systemu dystrybucji czy stanu magazynowego. Do tego oprogramowanie to posiada certyfikaty zgodności z polskimi przepisami podatkowymi, m.in. Ustawy o Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Oprogramowanie jest wdrażane przez szereg firm partnerskich, w tym warszawską Redtulip Software.

MS Dynamics NAV w praktyce

Do jakich celów w praktyce można zastosować Microsoft Dynamics NAV? Oprogramowanie jest wyjątkowo funkcjonalne i może być wykorzystywane wielopłaszczyznowo. Moduł do zarządzania finansami firmy umożliwia zarówno tradycyjne prowadzenie księgowości spółki (zakładowe plany kont, budżety, arkusze kont, fakturowanie pro forma, przedpłaty i korygujące, wystawianie not i monitów czy windykacja należności, do tego wszechstronne operacje związane z podatkiem VAT i in.), jak i prowadzenie operacji i analiz finansowych wielu kont jednocześnie, z dostosowaniem wymaganych czynności do wskazanego okresu operacji finansowych. Daje też możliwość wprowadzania kwot do arkuszy finansowych w dowolnej walucie, przygotowywanie budżetów dla podjednostek przedsiębiorstwa, zespołów projektowych itd.

Dodatkowo, wdrożenie MS Dynamics NAV ułatwi zarządzanie środkami trwałymi (np. do ich amortyzacji czy ubezpieczenia), obsługę procesu zakupowo-sprzedażowego (zamówienia, zamówienia zbiorcze, rezerwacja zapasu, zatwierdzanie dokumentów, zarządzanie zwrotami itp.), system okaże się również pomocny w zarządzaniu stanem magazynu i realizacji zadań magazynowych (dostępność zapasu, śledzenie stanu magazynu po numerze partii lub seryjnym danej części, widok zapasów w drodze, przeprowadzenie inwentaryzacji etc.).

Wreszcie, dzięki wdrożeniu systemu MS Dynamics NAV możliwy staje się całkowity nadzór nad procesem produkcyjnym, m.in. kompletacja na zamówienie i na magazyn, planowanie produkcji i zdolności produkcyjnych, również dla poszczególnych stanowisk roboczych, zlecenie wykonawstwa i podwykonawstwa produkcji, planowanie zleceń, integracja zamówień sprzedaży z planem produkcyjnym, wycena danej produkcji itd. Do zalet zastosowania systemu MS Dynamics NAV należy również zaliczyć szeroką możliwość analizy danych finansowych oraz tworzenia kompleksowych raportów i ich eksport do programów MS Office.

Jak więc widać, jest to narzędzie niezbędne do zarządzania, organizacji pracy oraz analityki w przedsiębiorstwach. Dzięki niemu zarządzanie firmą staje się prostsze i bardziej przejrzyste, bo wszystkie dane w zasadzie zgromadzone są w jednym miejscu. Podejmowane na tej podstawie decyzje są bardziej trafne, system pozwala też zredukować koszty tak pracy, jak i ogólne koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Materiał partnera