Zalety cyfrowej digitalizacji dóbr kultury

Współczesne firmy, które zajmują się digitalizacją obiektów, zarówno digitalizacją trójwymiarową, jak i dwuwymiarową, oferują wiele korzyści zbiorom muzealnym, archiwalnym i bibliotecznym. Zanim bliżej przyjrzymy się zaletom digitalizacji, musimy przybliżyć, czym charakteryzuje się niniejszy proces.

Co to jest digitalizacja?

Digitalizacja dóbr kultury jest przekształceniem i przenoszeniem obiektów bądź treści na nośniki cyfrowe. Wykorzystywane są do tego zarówno technologie 2D, jak i 3D. Kopie cyfrowe odznaczają się najwyższą jakością odwzorowania, niczym nie ustępującą jakości oryginalnego obiektu.

Zabezpieczenie oryginalnych obiektów

Podstawową zaletą digitalizacji dóbr kultury jest możliwość zabezpieczenia oryginalnych dóbr kultury, których nadmierne wykorzystywanie mogłoby negatywnie wpłynąć na ich trwałość. Digitalizowane obiekty można we właściwy sposób zabezpieczyć, nie narażając ich na niekorzystne działanie warunków zewnętrznych czy nawet mechaniczne zużycie – wyjaśnia Paweł Klak, nasz rozmówca z firmy Scanning 3D.

Pozostałe korzyści płynące z digitalizacji

Digitalizacja służy nie tylko zachowaniu i udostępnianiu w Internecie dóbr kultury takich jak figury rzeźbiarskie, piękne obrazy, drogocenne przedmioty rzemieślnicze, a nawet zabytkowe zamki, pałace i kościoły. To również najlepszy sposób, aby utrwalić zbiory biblioteczne bądź archiwalne. Dzięki niewielkim rozmiarom kopii można je w prosty sposób magazynować i udostępniać, nie narażając oryginałów na ich nadmierne wykorzystywanie. Kopia cyfrowa pozwala udostępnić materiały znacznie szerszemu gronu osób. Publiczny dostęp sprawia, że praktycznie każdy ma możliwość dostępu do poszukiwanych informacji. Sam proces digitalizacji jest szybki i precyzyjny. Nie wymaga bezpośredniego kontaktu z obiektem. Bezinwazyjne digitalizowanie jest zatem bardzo bezpiecznym procesem i – co istotne – kompleksowym, bowiem podczas jednorazowo przeprowadzonej pełnej digitalizacji 3D i 2D pozyskuje się materiał cyfrowy, który może posłużyć do nieskończenie wielu badań i praktycznych zastosowań. Możliwe jest przenoszenie do wirtualnej przestrzeni zarówno mniejszych, jak i większych obiektów, a dzięki skorzystaniu z usług profesjonalnej firmy jest to proces nie wiążący się z wysokimi kosztami. Zalety wykorzystania digitalizacji są zatem nieocenione.

Materiał partnera