Zabezpieczanie łańcucha dostaw logistycznych. Podstawowe informacje

Bezpieczeństwo to jeden z najważniejszych filarów efektywnego procesu logistycznego. Firmy logistyczne dążą do tego, by przewożone ładunki były dostarczane we właściwe miejsce o właściwym czasie, w odpowiedniej ilości i jakości. Zmniejszenie współczynnika szkód zapewnia szereg korzyści – wzmacnia renomę przedsiębiorstwa na rynku i prowadzi do obniżenia składki ubezpieczeniowej z tytułu prowadzonej działalności. W jaki sposób zadbać o właściwe bezpieczeństwo łańcucha dostaw?

Bezpieczeństwo łańcucha dostaw to pojęcie pojemne i złożone. Elementów decydujących o bezpieczeństwie logistyki jest wiele. Do tych wiodących należą m.in. zagrożenie kradzieżą, warunki atmosferyczne, sytuacje losowe i wypadki. Najważniejszym celem jest zabezpieczenie każdego z ogniw łańcucha – od wyboru kontrahentów, przez transport, spedycję, po odprawę celną, magazynowanie itd. Należy kierować się zasadą, że system jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo. Wspomniany cel można osiągnąć wyłącznie przy wsparciu profesjonalnych podmiotów, zajmujących się ochroną mienia.

Zewnętrzna ochrona obiektów logistycznych

Ochrona obiektów logistycznych od zewnątrz to jedno z dwóch podstawowych zadań, realizowanych przez firmy ochrony. Spoczywa ono na barkach pracowników, wspieranych systemami dozoru elektronicznego CCTV, PPOŻ czy RFID. Pracownicy wykonują zadania określone na podstawie oceny stanu bezpieczeństwa obiektu. Są one ujęte w zestawy procedur, znajdujące zastosowanie w sytuacjach przewidywalnych i powtarzalnych, jak prewencja, obsługa ruchu towarowego i osobowego, prowadzenie dokumentacji czy reakcja w sytuacjach alarmowych. Należy przy tym pamiętać, że procedury ochrony nie mogą kolidować z procesami logistycznymi. Przykładowo, szczegółowa kontrola pojazdów nie powinna prowadzić do znaczących opóźnień w dostarczaniu ładunków. Zakres podejmowanych prac warto zatem skonsultować bezpośrednio z operatorem logistycznym.

Wewnętrzne wsparcie działań operatora logistycznego

Wsparcie wewnętrzne to drugie z podstawowych działań, służących bezpieczeństwu łańcucha dostaw logistycznych. Opiera się na bliskiej współpracy między firmą ochrony a logistyczną. Przedstawiciele ochrony są wprowadzani do wnętrza firmy logistycznej, zapoznając się z jej funkcjonowaniem. Z uwagi na dostęp do danych wrażliwych (dotyczących projektów logistycznych, skali kradzieży, uszkodzeń itp.), często zawierana jest umowa o poufności. Dzięki wsparciu zaawansowanych systemów (np. telewizji dozorowej), pracownicy ochrony obserwują działanie terminali i starają się określić miejsca oraz procesy, stwarzające okazje do kradzieży lub uszkodzenia przesyłek. Ustalają drogę przesyłki do terminalu, sprawdzają kto ja przywiózł, kto odebrał i jak wyglądała. Na koniec formułowane są wnioski i rekomendacje, mające na celu poprawę procesu logistycznego lub systemu zabezpieczeń.

Korzyści z usprawnienia łańcucha dostaw

Usprawnienie łańcucha dostaw powoduje, że mniej przesyłek ulega kradzieży i uszkodzeniu. Niższy poziom strat to wyższa jakość usług, co przekłada się na renomę przedsiębiorstwa logistycznego i stwarza wyraźną przewagę konkurencyjną na rynku. Rozwiązania wdrażane przez firmy ochrony są niezwykle wartościowe. Przynoszą korzyści w wymiarze czysto finansowym, a także wpływają na poprawę relacji na linii operator logistyczny – klient. Warunkiem powodzenia jest znalezienie odpowiednich fachowców. Dobrym wyborem może się okazać IMPEL Security Polska – renomowana firma ochrony mienia, zapewniająca bezpieczeństwo łańcucha dostaw, w tym blisko 400 obiektów i 6000 pojazdów flotowych.

Materiał partnera