Wycena nieruchomości pod zabezpieczenie wierzytelności

Banki pożyczają pieniądze bardzo ostrożnie, starając się zabezpieczyć przyszłą spłatę pożyczki. Jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności jest ustanowienie hipoteki albo zastawu na nieruchomości. Zanim to jednak nastąpi, bank musi określić wartość nieruchomości, na której ma być ustanowiona hipoteka. Wyceny może dokonać bank albo rzeczoznawca majątkowy.

Kto i kiedy robi wycenę?

W większości przypadków wycenę przeprowadza się już po uzyskaniu wstępnej decyzji kredytowej, tak aby klient nie ponosił na darmo związanych z nią kosztów. Nikt nie chciałby przecież wydawać pieniędzy na rzeczoznawcę, jeżeli nie ma pewności, że otrzyma kredyt.

Wycenami nieruchomości pod zabezpieczenie wierzytelności zajmują się banki oraz rzeczoznawcy majątkowi. W przypadku nieruchomości typowych, których wartość nie przekracza 300 000 zł – 400 000 zł, jak np. lokale mieszkalne i użytkowe czy niezabudowane działki gruntu, wyceny dokonują pracownicy banku. Jeśli wartość nieruchomości jest wyższa, wycenę przeprowadza wyspecjalizowany rzeczoznawca. Dokonuje on wyceny nieruchomości porównując ją do podobnych pod względem cech lokali dostępnych na rynku. Pod uwagę bierze też: lokalizację, rodzaj nieruchomości, powierzchnię, technologię budowlaną, standard wykończenia, stan techniczno-użytkowy oraz wiele innych czynników.

Rzeczoznawcy są ekspertami na rynku nieruchomości, dlatego potrafią lepiej oszacować realną cenę lokalu, niż systemy bankowe.

– Rzeczoznawca sporządza wycenę w formie operatu szacunkowego, jest to dokument urzędowy wykonany zgodnie z przepisami prawa i standardami zawodowymi. Podpisując operat, rzeczoznawca bierze na siebie odpowiedzialność prawną i zawodową, dlatego wyceny są zawsze dokonywane w bardzo staranny i rzetelny sposób – wyjaśnia rzeczoznawca z Biura Wyceny Nieruchomości DANUTA GOLNIK.

Kto płaci za wycenę

Koszty wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego ponosi z reguły kredytobiorca. Jej cena jest uzależniona przede wszystkim od typu nieruchomości. Wpływają na nią m.in.: liczba składników nieruchomości, jej stan prawny oraz odległość od miasta (ma to związek z kosztami dojazdu rzeczoznawcy i trudniejszą analizą lokalnego rynku nieruchomości).

Materiał partnera