Jak wybrać najkorzystniejszą ofert ubezpieczenia OC?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) samochodu czy innego pojazdu mechanicznego jest obowiązkowe. Podstawowy zakres tego ubezpieczenia określa ustawa, nie reguluje ona natomiast wysokości składek. W konsekwencji ceny ubezpieczenia OC komunikacyjnego mogą znacznie różnić się, nie tylko ze względu na obejmowane przezeń składniki, ale także w zależności od ubezpieczyciela. Jak wybrać najkorzystniejszą ofertę?

Posiadanie samochodu czy innego pojazdu zawsze wiąże się z kosztami. Największym z nich, obok paliwa, jest oczywiście ubezpieczenie. Jednak wykupienie polisy OC ma głęboki sens, bo z założenia chroni właściciela auta przed nieporównywalnie większymi wydatkami, wynikającymi z nieprzewidzianych wydarzeń na drodze – mówi ekspert z multiagencji ubezpieczeniowej Baza Leasing.

Cena ubezpieczenia OC

Na ogólnie postawione pytanie o najtańszą ofertę polisy OC nie da się odpowiedzieć. Wysokość składek jest przecież osobno ustalana dla każdego kierowcy i samochodu. Określając wysokość składki ubezpieczyciel bierze pod uwagę m.in. współczynnik ryzyka, który wyliczany jest na podstawie historii ubezpieczeniowej kierowcy, dostępnej w bazie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jednak niezależnie od wieku kierowcy (i auta) oraz ilości kolizji spowodowanych w przeszłości, różni ubezpieczyciele będą proponowali różne stawki. Różnić się będą także ceny dodatkowych składników ubezpieczenia i oferowane zniżki. Toteż aby wybrać najkorzystniejszą polisę OC niezbędna jest dokładna analiza wszystkich dostępnych możliwości i rozsądne określenie własnych potrzeb (zakres składników rozszerzających podstawowe ubezpieczenie).

Zniżki i gratisy przy zakupie ubezpieczenia OC

Poszczególne agencje ubezpieczeniowe oferują swoim klientom rozmaite zniżki, a niejednokrotnie również gratisowe składniki dodatkowe. Bardzo często możemy spotkać się z ofertą poszerzenia OC o ubezpieczenie Assistance, dzięki któremu zyskujemy pomoc serwisową w razie wypadku, niekiedy również za granicą.

Atrakcyjną propozycją dla kierowców, podróżujących samochodem poza granice UE, jest tzw. Zielona Karta. Poszerza ona ubezpieczenie OC na kraje, gdzie nie obowiązuje standardowe OC, czyli np. w Rosji i na Ukrainie.

OC w pakiecie z ubezpieczeniem dobrowolnym AC

Ubezpieczając samochód trzeba pamiętać, że polisa OC służy do ochrony poszkodowanych. Oznacza to, że będąc sprawcą wypadku komunikacyjnego, właściciel ubezpieczenia OC nie będzie musiał pokrywać kosztów naprawy szkód wyrządzonych poszkodowanemu z własnej kieszeni. Natomiast z ubezpieczenia OC nie sfinansujemy naprawy własnego auta. Takie zabezpieczenie zyskujemy kupując dobrowolną polisę AC (Auto Casco).

Polisa AC ubezpiecza właściciela pojazdu od zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży pojazdu. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczenia AC zawsze opisują Ogólne Warunki Ubezpieczenia, z którymi koniecznie należy się zapoznać przed podjęciem decyzji. Ponieważ taka polisa jest dość kosztowna, warto dobrze zastanowić się, czy jej zakres faktycznie odpowiada naszym potrzebom. Preferencyjne ceny AC uzyskamy wykupując je w pakiecie z OC u tego samego ubezpieczyciela.

Jak widać, wybór najlepszej oferty ubezpieczenia komunikacyjnego wcale nie jest zadaniem łatwym. By uchronić się przed podpisaniem niekorzystnej umowy, najlepiej skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy. Warto przy tym pamiętać, by nie był on agentem jednej firmy ubezpieczeniowej, wiadomo bowiem, że przedstawi on wyłącznie możliwości proponowane przez swojego pracodawcę. Rzetelne zestawienie i porównanie dostępnych na rynku polis przygotuje broker ubezpieczeniowy.

Materiał partnera