Jak wybrać firmę spedycyjną?

Proces wyboru firmy spedycyjnej dobrze jest rozpocząć od zdefiniowania własnych potrzeb – mówi Dariusz Haehne, Krajowy Koordynator ds. Handlowych JAS-FBG S.A. – jaki rodzaj towaru pragniemy przewozić; jak często; skąd i dokąd; w jakich ilościach; czy będą to przesyłki międzynarodowe, czy krajowe; czy proces ich dystrybucji będzie wymagał czynności dodatkowych, np. przepakowywania, etykietowania itp. … Taka lista potrzeb, ułatwi porównanie ofert różnych firm spedycyjnych. Im jest ona bardziej szczegółowa, tym lepiej. Cena nie powinna stanowić najistotniejszego kryterium wyboru. Najlepiej poprosić o ofertę firmy świadczące kompleksowe usługi transportu, spedycji i logistyki. Za taką ofertą powinno przynajmniej stać zaplecze w postaci bazy magazynowej i własnych środków transportu. Liczy się nie tylko fakt posiadania go przez daną firmę, ale także jego jakość. W takie środki wyposażone są zazwyczaj przedsiębiorstwa z wieloletnim doświadczeniem na rynku usług TSL – dodaje Dariusz Haehne. Im dłużej firma spedycyjna świadczy swoje usługi, tym zazwyczaj zatrudnia lepszych fachowców. Jej spedytorzy powinni legitymować się certyfikatami FIATA, posiadać rozległe kontakty w branży TSL, znać realia realizowania zleceń, najlepiej podobnych do naszych. Dobrze zorganizowana, licząca się na rynku firma spedycyjna powinna również dysponować wszystkimi rodzajami spedycji; spedycją drogową, kolejową, morską, lotniczą – zarówno w wymiarze drobnicowym jak i cało-kontenerowym/pojazdowym czy też własną agencją celną. Oferta takiej firmy, ze względu na synergiczne możliwości jej poszczególnych produktów, powinna okazać się korzystniejsza zarówno operacyjnie jak i cenowo – chociażby ze względu na posiadane przez firmę, uzyskane w drodze długiej współpracy, rabaty – od stawek podwykonawców. Łatwo zauważyć, że wszystkie te atrybuty operatora logistycznego w sposób logiczny wynikają z siebie, tworząc obraz potencjalnego zleceniobiorcy – podkreśla ekspert JAS-FBG. Po sprawdzeniu potencjału firmy, przychodzi kolej na przekonanie się o jakości jej usług. Przynależność firmy spedycyjnej do krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń branżowych może być w tym wypadku pierwszą legitymacją jej solidności. Drugą jest standing firmy w rankingach firm branży TSL. Jej pozycja wynika między innymi z liczby zadowolonych klientów. Trzecią legitymacją może być próba sprawdzenia opinii o firmie, pochodzącej bezpośrednio od jej klientów. Jako ostatni element przychodzi czas na sprawdzanie ceny. Istotne jest, w jakim pozostaje ona stosunku do jakości świadczonych przez firmę spedycyjną usług oraz jej potencjału do zaspokojenia potrzeb naszej firmy w przyszłości. Wypadkowa tych elementów daje wynik w postaci potencjalnego partnera dla naszej firmy w zakresie TSL.

Materiał partnera