rozdzielacze hydrauliczne

Właściwości i zastosowanie rozdzielaczy hydraulicznych

Rozdzielacze hydrauliczne to urządzenia, które ustalają kierunek przepływu cieczy w układach hydraulicznych, które przekazują energię mechaniczną z miejsca jej wytwarzania do miejsca napędzanego za pomocą cieczy. Za pomocą rozdzielacza możemy na przykład odciążyć pompę, kiedy potrzebna jest przerwa technologiczna w działaniu układu. Jakie mamy rodzaje rozdzielczy hydraulicznych, jakie są ich właściwości i co warto wiedzieć o ich zastosowaniu?

Podział i zasady działania

Rozdzielacze hydrauliczne dzielimy ze względu na rozwiązania konstrukcyjne na trzy typy: suwakowe, zaworowe i iskrobezpieczne. Jak wskazuje nazwa, w rozdzielaczu suwakowym elementem roboczym jest suwak. Suwak może być kierowany elektrycznie lub mechanicznie (ręcznie) w wewnętrznym ogniwie cylindra. Kiedy zmieniamy pozycję suwaka, kierujemy ciecz na wyznaczoną drogę, jednocześnie zamykając dopływ w inną stronę. Rozdzielacze zaworowe, inaczej nazywane gniazdowymi lub grzybkowymi, regulują przepływ za pomocą kulki, która jest przyciskana lub zwalniana przez specjalne sprężyny. Przyciśnięta sprężyną kulka zamyka daną trasę przepływu, zwolniona tę trasę otwiera. To rozwiązanie zapewnia bardzo wysoką szczelność. Rozdzielacze zaworowe są przeznaczone do zabudowy płytowej. W otworze korpusu rozdzielacza iskrobezpiecznego znajduje się tłoczek, który przesuwa się pod wpływem napięcia cewki. Tłoczek powraca do poprzedniej pozycji pod wpływem sprężyny.

Zastosowanie rozdzielaczy hydraulicznych

Rozdzielacze hydrauliczne, nazywane często zaworami kierunkowymi, stanowią element wielu różnych układów hydraulicznych, czyli zespołów wzajemnie połączonych części, które przekazują energię za pomocą cieczy pod ciśnieniem w układzie zamkniętym. Działanie całego układu opiera się na wymuszonym przez pompę i sterowanym przepływem cieczy, która wykonuje pracę – dzięki rozdzielaczowi hydraulicznemu kierujemy ciecz we właściwe miejsce. Energia w tym układzie jest odbierana przez siłowniki hydrauliczne. Systemy hydrauliczne z rozdzielaczami są stosowane przede wszystkim w przemyśle, ale także rolnictwie i transporcie – mówi nam przedstawiciel firmy Bipromasz z Białegostoku. Systemy hydrauliczne stanowią na przykład elementy układu kierowniczego samochodów, czy hamulców i urządzeń wypuszczających podwozie w samolotach. Dzięki silnikom hydraulicznym możemy sterować na przykład wózkiem widłowym, czy różnego rodzaju maszynami przemysłowymi. Na koniec warto wspomnieć, że iskrobezpieczne rozdzielacze hydrauliczne znajdują zastosowanie przede wszystkim w miejscach zagrożonych wybuchem oraz w górnictwie podziemnym. Zagadnienie rozdzielaczy hydraulicznych do zastosowań przemysłowych jest więc bardzo szerokie.