budowa-drog

Właściwości kruszyw pod budowę dróg

Kruszywa to sypkie materiały pochodzenia naturalnego lub wytwarzane metodami sztucznymi, które znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie. Służą one jako surowiec do produkcji cementów, zapraw murarskich, cegieł – w szczególności jednak znane są jako materiał do budowy dróg.

Rodzaje kruszyw drogowych

W budownictwie drogowym używa się kilku rodzajów kruszyw, z których wykonuje się wierzchnie warstwy dróg. Należą do nich między innymi granity, bazalty i porfiry, a także – wykorzystywany coraz częściej – żużel stalowniczy. Jednym z największych w Polsce producentów tego ostatniego jest firma Ekoprod.

Czym muszą charakteryzować się kruszywa drogowe?

Drogi to szczególne rodzaje konstrukcji – są bardzo intensywnie eksploatowane, narażone na bardzo wiele czynników wpływających destrukcyjnie na ich strukturę, a przy tym wymaga się od nich, by zapewniały wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Wszystkie muszą spełniać pewne normy prawne, dotyczące między innymi:

  • Odporności na wilgoć i temperaturę – zima jest porą roku, w czasie której dochodzi do największych zniszczeń nawierzchni drogowych. Wnikająca w nie woda pod wpływem niskiej temperatury zamarza, prowadząc do rozsadzenia drogi od środka. W celu zmniejszenia strat, nawierzchnia powinna być wykonywana z kruszywa o jak najniższym współczynniku absorbcji wody
  • Odporność na odkształcanie – drogi narażone są na bardzo duże naciski, szczególnie dotyczy do dróg ekspresowych, służących między innymi do transportu samochodowego towarów. Kruszywa drogowe muszą charakteryzować się więc dużą odpornością na powstające w wyniku tego nacisku ewentualne odkształcenia. Warto zaznaczyć, że wytrzymałe nawierzchnie są znacznie tańsze w konserwacji – po prostu nie ulegają zniszczeniom tak szybko jak nawierzchnie wykonywane z gorsze jakości materiałów, a zatem nie wymagają równie częstych napraw.
  • Odporność na szlifowanie – wartość tę określa się przy użyciu wartość PSV (Polish Stone Value). Szlifowanie nawierzchni jest naturalną konsekwencją użytkowania drogi – koła samochodów stopniowo polerują ją, szczególnie w momencie hamowania. Bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od współczynnika PSV, gdyż nawierzchnie podatne na ścieranie nie gwarantują odpowiedniej przyczepności kół, szczególnie przy opadach deszczu lub śniegu.
Materiał partnera