Co warto wiedzieć o badaniach materiałowych?

Badania materiałowe są obszarem badań naukowo-technicznych, które polegają na analizie wpływu zarówno fizycznej, jak i chemicznej struktury różnych materiałów na ich właściwości elektryczne, mechaniczne, chemiczne, termiczne, magnetyczne, optyczne i powierzchniowe. Dzięki nim można zapobiec niepożądanym zmianom ich właściwości użytkowych i opracować sposoby otrzymywania, używania oraz ochrony materiałów o ściśle określonych cechach. Badania materiałowe pomagają również zbadać i opracować efektywne metody produkcji i przetwarzania produktów końcowych.

Laboratorium podstawą do przeprowadzania badań

Zanim podejmiemy decyzję o przeprowadzeniu badań materiałowych przy współpracy z odpowiednią firmą, warto sprawdzić, czy posiada ona laboratoria akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub Polskie Centrum Akredytacji. Niektóre z nich ponadto mogą poszczycić się świadectwami uznania Urzędu Dozoru Technicznego. Jednym z takich przedsiębiorstw jest firma METROTEST, której główną działalnością jest przeprowadzenie kompleksowych badań i ekspertyz materiałowych oraz wzorcowanie przyrządów pomiarowych. Posiada ona dwa laboratoria, w których realizowane są badania materiałowe.

Laboratorium mechaniczne i metalograficzne

Laboratorium Mechaniczne wyposażone jest w różnego rodzaju maszyny wytrzymałościowe, twardościomierze, a także młot udarnościowy z urządzeniem do chłodzenia próbek, stanowisko do wzorcowania kluczy i przetworników momentu oraz zestawy siłomierzy i obciążników kontrolnych. Są one niezbędne do przeprowadzenia mechanicznych badań stopów metali oraz złączy spawanych w zakresie m.in. próby rozciągania i udarności z wyznaczaniem progu kruchości w odpowiednim zakresie temperatur, pomiarów twardości i siły, prób zginania, łamania, spłaszczania, ścinania, tłoczenia, a także obciążania elementów i zmęczenia wysoko- i niskocyklowego.

W Laboratorium Metalograficznym przeprowadza się z kolei badania makroskopowe, mikroskopowe, fraktograficzne i spektralne pomiary mikrotwardości próbek oraz wyrobów ze stopów metali, a także badania ich składu chemicznego. Służą do tego znajdujące się w nim mikroskopy oraz twardościomierze.

Badania materiałowe na studiach

Warto także wiedzieć, że badania materiałowe są w Polsce prowadzone w ramach dyscypliny naukowej, która wymieniona jest w wykazie sporządzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako „inżynieria materiałowa”. Na wyższych uczelniach technicznych można więc spotkać się z kierunkami o specjalnościach: materiały konstrukcyjne, inżynieria materiałów polimerowych, inżynieria biomateriałów czy inżynieria korozyjna.

Materiał partnera