Usługi komunalne. Prace porządkowe na drogach

Utrzymanie dróg to jedno z najważniejszych zadań, do których oddelegowane są służby komunalne. Bieżącym porządkowaniem infrastruktury drogowej mogą zajmować się m.in. uprawnione do tego typu działań podmioty zewnętrzne.

Dlaczego warto porządkować drogi?

O istotności dbania o drogi nie trzeba nikogo przekonywać. Statystki przemawiają same za siebie. Do wypadków i kolizji często dochodzi nie wskutek błędów kierowców, a złego stanu infrastruktury – na przykład nierównej czy wilgotnej nawierzchni. Zagrożeni są zresztą nie tylko kierowcy. Ten sam problem tyczy się przechodniów (poślizgnięcia na śliskim chodniku to swoista zmora) czy rowerzystów (zwłaszcza w dobie popularności ścieżek rowerowych).

Oczywiście dbanie o stan dróg publicznych jest obowiązkiem, regulowanym przepisami. Zarządca drogi, w wyniku rażących zaniedbań porządkowych, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Z tym ostatnim bywa jednak różnie. Jak bowiem ocenić, czy zaniedbania rzeczywiście wystąpiły? Trudno o to szczególnie w miesiącach zimowych, gdy aura nas nie rozpieszcza, a wręcz atakuje znienacka. Hasło ,,zima znów zaskoczyła drogowców” zyskało miano niesławnego powiedzenia – sloganu podsumowującego problemy, z którymi cyklicznie borykają się służby komunalne.

Metody działania porządkowego

Wyróżniamy wiele metod prac na drodze, służących utrzymaniu bezpieczeństwa, ale też ogólnego ładu estetycznego. W skład standardowych działań wchodzą m.in. zajęcia typowo porządkowe – koszenie i wycinka zieleni, mycie znaków itd. – ale też zabiegi remontowo-modernizacyjne polegające na ulepszaniu, konserwacji bądź zwyczajnej naprawie infrastruktury drogowej. Chodzi m.in. o reperację nawierzchni/chodników, renowację rowów czy odśnieżanie i likwidację śliskości.

Kluczem do powodzenia drogowych prac porządkowych jest posiadanie odpowiedniego wyposażenia oraz fachowej kadry, która szybko i skutecznie upora się ze wszelkimi problemami. To z tego względu administratorzy miast szukają wsparcia u podmiotów zewnętrznych, które działają kompleksowo, bazując na wieloletnim doświadczeniu. Firmą świadczącą tego typu usługi jest m.in. Park M ze Starego Sącza w województwie małopolskim. Specjaliści Parku M służą pomocą nie tylko w zakresie usług komunalnych, ale też profesjonalnego urządzania ogrodów i zielonej przestrzeni miejskiej.

Materiał partnera