giecie-blach

Urządzenia do gięcia blach

Gięcie jest jedną z metod obróbki blach i innych materiałów, najczęściej jednak metali. Obróbka tego typu polega na trwałej zmianie krzywizn obrabianego przedmiotu. Do gięcia blach wykorzystywane są specjalne prasy.

Proces gięcia służy kształtowaniu przedmiotów wykonanych z blach, kształtowników, drutów i prętów poprzez trwałe odkształcenie materiału bez naruszenia jego spójności – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy HurtoStal 2.

Metody gięcia

Gięcie może przebiegać na zimno lub na gorąco i wyróżnia się 3 jego podstawowe metody, to jest: gięcie na prasach, za pomocą walców lub przeciągania. Metodą gięcia za pomocą walców produkuje się przede wszystkim rury ze szwem. Za pomocą przeciągania również wytwarzane są głównie rury, ale także kształtowniki.

Gięcie na prasach

Większość wyrobów giętych powstaje przy wykorzystaniu specjalnych pras. Na prasie hydraulicznej wykonywane są m.in. operacje profilowania, zawijania, prostowania, zaginania i wyginania. Pracując tą metodą, możemy uzyskać kształtowniki o bardzo złożonych przekrojach poprzecznych. Do produkcji tego rodzaju kształtowników wykorzystywane są prasy krawędziowe, które pozwalają na gięcie elementów o długości nawet kilku metrów.

Inne urządzenia do gięcia blach

Do zwijania blach można wykorzystywać nie tylko prasy, ale także specjalne zwijarki z potrójną rolką, albo zwijać przez owijanie blachy na obracającym się bębnie – mówi specjalista z działającego w Szczecinie przedsiębiorstwa HurtoStal 2.

Profilowanie może przebiegać poprzez walcowanie wzdłużne – pomiędzy dwoma walcami. Skręcaniu służą specjalne skręcarki lub rolki skręcające.

Choć technologia obróbki blach zna i stosuje wiele rozmaitych urządzeń, w przypadku gięcia blach najbardziej uniwersalnym i niezawodnym rozwiązaniem są hydrauliczne prasy krawędziowe.

Materiał partnera