Transport leków. Najważniejsze zasady

W świetle prawa, przewóz leków nie może być traktowany w taki sam sposób, jak transport innych towarów masowych. Zasady transportu produktów leczniczych są regulowane przez przepisy ustawy o Prawie farmaceutycznym z dnia 6 września 2001 roku.

Hurtowy przewóz produktów leczniczych

Zgodnie z treścią ustawy, obrót lekami dzieli się na hurtowy i detaliczny. Hurtowy przewóz leków jest przeprowadzany w sposób bezpośredni, od punktu nadania do punktu odbioru – na przykład od wytwórcy do hurtowni, czy od hurtowni do apteki. Ewentualny przeładunek towaru może odbywać się wyłącznie w komorach przeładunkowych. ,,Komory służą do czasowego składowania produktów leczniczych, przez okres maksymalnie 36 godzin. Tytuł prawny do pomieszczeń komory posiada hurtownia. Leki powinny być przetrzymywane w zamkniętych opakowaniach transportowych lub zbiorczych opakowaniach wytwórcy, w ściśle określonych warunkach. Do produktów przetrzymywanych w komorze trzeba też załączyć dokumentację transportową, określającą czas ich dostawy do komory” – relacjonuje ekspert OCS Polska, firmy świadczącej usługi transportu bio-farmaceutycznego.

Przewóz leków przez przewoźnika zewnętrznego

Przewozem produktów leczniczych może zajmować się firma zewnętrzna, pod warunkiem że dysponuje odpowiednimi uprawnieniami i zapleczem technicznym. Załadunek i transport towarów powinny odbywać się w sposób gwarantujący identyfikację danego produktu leczniczego. Leki muszą być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, wzajemnym skażeniem, uszkodzeniem mechanicznym, kradzieżą, a także szkodliwym oddziaływaniem światła, wilgoci czy temperatury. Przewóz we właściwej temperaturze powinien być udokumentowany w oparciu o dane z urządzeń pomiarowych. Niespełnienie tego wymogu może skutkować uniemożliwieniem wprowadzenia leków do obrotu, a co za tym idzie koniecznością ich utylizacji. Znalezienie sprawdzonego przewoźnika ma zatem niebagatelne znaczenie. By uniknąć problemów, warto zaufać profesjonalistom.

Materiał partnera