Transpondery aktywne i pasywne

Zarówno transpondery aktywne, jak i pasywne posiadają zdolność przenoszenia sygnału do odbiornika, co jest oczywiście podstawową funkcją systemów RFID. Spróbujmy przyjrzeć się bliżej podobieństwom i różnicom między poszczególnymi typami transponderów i zastanówmy się, jaki mają one wpływ na działanie aplikacji, w których urządzenia te znajdują zastosowanie.

Transpondery aktywne i pasywne – podstawowe różnice

Oba typy transponderów działają z wykorzystaniem fal radiowych, które umożliwiają komunikację między nadajnikiem i odbiornikiem – mówi specjalista z firmy CAR-TECH.

Jedna z podstawowych różnic polega na tym, że transpondery pasywne nie posiadają własnego źródła zasilania. Emitowany przez nie sygnał musi być aktywowany przez zewnętrzny czytnik czy antenę skanującą.

Tymczasem transpondery aktywne korzystają z własnego źródła zasilania, które umożliwia wysyłanie sygnału. Jak wynika z powyższego, transpondery aktywne mogą wysyłać dane (fale radiowe) w sposób ciągły, podczas gdy urządzenia pasywne działają wyłącznie podczas bezpośredniej aktywacji przez czytnik.

Transpondery aktywne

Urządzenia aktywne znacznie wyprzedzają swoje pasywne odpowiedniki pod względem zakresu odczytów, odległości i pojemności pamięci. W urządzeniach niektórych producentów zastosowano dodatkowe udoskonalenia czujników zależnych od źródła zasilania, które posiadają zdolność pomiaru temperatur, ciśnienia, przyspieszenia i innych wartości.

Wewnętrzne źródło zasilania w transponderach aktywnych otwiera też inne możliwości. Ponieważ transpondery aktywne mogą przesyłać dane na większe odległości, zwiększa się również zasięg odbioru pojedynczego czytnika. Dostępne są już aplikacje, w których transponder aktywny może przesyłać dane na odległość nawet 100 metrów.

Transpondery pasywne

Tradycyjne transpondery pasywne przybierały formę naklejki umieszczanej na innym nośniku (np. pasek na karcie dostępu, zabezpieczenie przeciw kradzieży na opakowaniach płyt CD). Sygnał z transpondera jest możliwy do odczytania przy umieszczeniu jej w polu częstotliwości radiowej skanera.

Jednak w ostatnich latach technologia transponderów pasywnych również bardzo się rozwinęła. Produkowane dziś rozwiązania mogą pracować w skrajnie wysokich temperaturach, mogą przesyłać sygnał z prędkością nawet 120 m/h i działać w zasięgu nawet kilkunastu metrów.

Brak wbudowanego źródła zasilenia wciąż jednak decyduje o mniejszych możliwościach zastosowania transponderów pasywnych. Mamy tu na myśli przede wszystkim ilość niezbędnej energii dostarczanej przez czytnik oraz konieczność umieszczenia transpondera w odpowiedniej odległości i we właściwej pozycji względem skanera.

Materiał partnera