cctv

Systemy CCTV – charakterystyka urządzeń

Skrót CCTV pochodzi od angielskiego terminu Closed Circuit Television i oznacza telewizję w układzie zamkniętym – w Polsce powszechnie znaną jako telewizja przemysłowa. System ten, służy obserwowaniu danego obszaru, np. posesji lub obiektu, przy użyciu zamontowanych na nim kamer. W dzisiejszych czasach telewizja przemysłowa jest powszechnie stosowana, natkniemy się na nią w sklepach, biurach, urzędach, ważnych punktach komunikacyjnych, na ruchliwych ulicach, a nawet na niektórych posesjach. W pełni funkcjonalny system CCTV składa się z szeregu urządzeń elektronicznych.

Kamery

System CCTV to przede wszystkim kamery – są one jego oczami. Ich zadaniem jest detekcja obrazu znajdującego się przed obiektywem i następne przesyłanie go za pośrednictwem sieci kablowej lub bezprzewodowej do urządzeń zwanych rejestratorami. Główne elementy kamery to:

  • obiektyw, odpowiadający za ostrość i rozdzielczość obrazu oraz kąt widzenia kamery
  • matryca, na którą pada światło przedostające się przez obiektyw – zadaniem matrycy jest przekształcanie informacji o świetle na sygnał elektryczny
  • zestaw przetworników, które dokonują przekształcenia sygnału i przekazują go za pośrednictwem sieci do rejestratora

Poszczególne modele kamer mogą różnić się między sobą między innymi ze względu na parametry uzyskiwanego obrazu (np. jego rozdzielczość, czas odświeżania etc.), czy też posiadane wyposażenie (np. niektóre z modeli kamer posiadają ogrzewanie, przystosowujące je do pracy przy bardzo niskich temperaturach).

Rejestrator obrazu

O ile kamery są oczami systemu, o tyle rejestrator jest jego mózgiem. Zadaniem tego urządzenia jest odbieranie sygnałów z kamer i przetwarzanie go z powrotem na obraz widzialny, widoczny na monitorach obsługiwanych przez operatorów. Ponadto rejestratory nagrywają obraz, umożliwiając jego późniejszy podgląd i analizę. Są one najczęściej wyposażone w dodatkowe funkcje, np. mogą zostać zaprogramowane na rejestrowanie obrazu jedynie po wykryciu ruchu w obrębie działania kamery lub rejestrowanie ciągłe.

Okablowanie i wyposażenie dodatkowe

Elementy systemu mogą być połączone ze sobą za pomocą światłowodu, kabla miedzianego lub bezprzewodowej sieci Wi-Fi. W skład systemu wchodzą ponadto monitory, umożliwiające operatorom podgląd obrazu z jednej lub wielu kamer jednocześnie, konsole sterujące kamerami, zasilacze i przewody zasilają oraz obudowy, uchwyty do kamer i inne akcesoria.

Tworzeniem profesjonalnych systemów CCTV zajmuje się firma Electronics Box.

Materiał partnera