surowce-wtorne

Surowce wtórne – odpad czy towar handlowy?

Każda gałąź gospodarski i przemysłu w procesie produkcji wytwarza nie tylko konkretne dobra, ale również duże ilości odpadów. Część z nich to odpady naturalne, które nie są niebezpieczne dla środowiska, dość szybko ulegają degradacji i nie pozostawiają po sobie śladów. Niektóre z nich są wykorzystywane w procesie produkcji, przykładem niech będą tutaj odpady rolnicze, które mogą posłużyć w użyźnianiu gleby. Pozostałe rodzaje odpadów stwarzają dużo więcej problemów – ich naturalny rozkład, o ile jest możliwy, trwa wiele lat i nie pozostaje bez wpływu na stan otoczenia. Na szczęście wiele z nich może zostać poddanych recyclingowi i wykorzystanych powtórnie – z tego powodu często nazywa się je surowcami wtórnymi. Rozsądne i odpowiedzialne gospodarowanie nimi jest kluczem do utrzymania środowiska naturalnego w dobrym stanie.

Czym jest recycling?

Istnieją cztery podstawowe kategorie surowców wtórnych, są nimi: papier, plastik, metal oraz szkło. Segregacja odpadów poprodukcyjnych oraz już zużytych produktów według tych kategorii to pierwszy etap recyclingu, czyli procesu polegającego na odzyskiwaniu i przetwarzaniu odpadów na nadające się do ponownego wykorzystania surowce. Odpady i produkty nadające się do ponownego wykorzystania oznaczane są symbolem w postaci trzech zielonych strzałek ułożonych na planie trójkąta.

Korzyści z recyclingu

Celem recyclingu jest maksymalne wykorzystanie surowców wtórnych w produkcji rozmaitych dóbr codziennego użytku – opakowań plastikowych, przyborów papierowych, butelek i wielu innych. Niesie on za sobą kilka korzyści, między innymi:

  • Ochrona surowców naturalnych – przetwarzanie surowców wtórnych eliminuje konieczność pozyskiwania nowych materiałów do produkcji, np. metali na puszki i kable czy drewna na papier.
  • Ochrona przyrody – recycling pozwala ograniczyć ingerencję przemysłu w stan środowiska naturalnego oraz eliminuje problem odpadów, które pozostawione same sobie mogą stanowić poważne zagrożenie dla otoczenia (np. ze względu na wytwarzanie szkodliwych związków chemicznych).
  • Mniejsze koszty produkcji – recycling surowców wtórnych jest procesem znacznie szybszym i wymagającym mniej zasobów, niż wydobywanie i przetwarzanie surowców pierwotnych. Z tego powodu korzystanie z nich może w znacznym stopniu obniżyć całkowity koszt produkcji danych dóbr.

Wraz z nasilającymi się trendami proekologicznymi zmienia się postrzeganie surowców wtórnych, zarówno wśród zwykłych obywateli, jak i u przedsiębiorców. Mnóstwo domostw podejmuje się obecnie segregacji surowców, które jeszcze kilka lat temu wraz z innymi odpadami lądowały w koszu, a następnie na wysypisku. Zużyty plastik, szkło, papier oraz metal przestały być bezużytecznymi śmieciami, lecz stały się cennymi materiałami, na których polega coraz więcej zakładów produkcyjnych. Korzystanie z usług profesjonalnych zakładów recyclingowych, takich jak Sinoma Recycling, jest dla każdego przedsiębiorcy gwarancją wysokiej jakości usług, zgodnych ze wszelkimi normami prawnymi.

Materiał partnera