Sposoby recyklingu tworzyw sztucznych

Recykling tworzyw sztucznych można przeprowadzić na kilka sposobów. W zależności od konkretnego materiału z jakiego wyprodukowano przedmiot, zależnie od tego, co i w jakich ilościach chcemy odzyskać i biorąc pod uwagę to, jaką metodą, przy użyciu jakich maszyn i pod wpływem jakich procesów ów recykling będzie przebiegał.

Recykling – sposoby przetwarzania

Recykling mechaniczny – czyli materiałowy. Takiemu recyklingowi poddaje się zazwyczaj folie i butelki. Podczas recyklingu nie zmienia się podstawowych, konkretnych cech materiału, na miarę możliwości jest on wykorzystywany do produkcji nowych, wytrzymałych rzeczy. Materiał odzyskuje się dzięki jego mechanicznej obróbce, w skutek której otrzymujemy regranulat i recyklat. Mielenie butelek na płatki odbywa się przy użyciu specjalnych młynów z odpylaniem. Do recyklingu mechanicznego wybiera się też profile okienne PVC, styropian, rury PVC i zderzaki samochodowe.

Recykling chemiczny – czyli surowcowy. Tworzywa poddaje się procesom, w trakcie których ulega zmianie ich budowa chemiczna. W zależności od tego, jakie procesy zachodzą uzyskujemy między innymi: glikolizę, hydrolizę, lub metanolizę – w przypadku największego wpływu chemicznych rozpuszczalników. Jeśli zmiany wywołuje temperatura wówczas mowa o rozkładzie do produktów gazowych. Dzięki recyklingowi chemicznemu odzyskujemy ciekłe i gazowe węglowodory – związki chemiczne mające zastosowanie np. jako paliwo. Recykling chemiczny pozwala na odzyskanie energii i surowców potrzebnych do nowej produkcji. Piroliza polega na poddaniu tworzywa sztucznego procesowi rozkładu pod wpływem temperatury, ale bez dostępu tlenu:  tak uzyskujemy np. gazy i oleje paliwowe, oraz inne oleje wykorzystywane następnie w przemyśle chemicznym, jak również stal i grafit. Hydrokraking to rozkład tworzywa wskutek procesów termicznych.

Etapy recyklingu tworzyw sztucznych – butelka

Sortownie śmieci rozdzielają odpady według ich typu a następnie zgniatają je i belują zmniejszając ich wielkość. Usuwa się nakrętki, metalowe części, papierowe naklejki i zanieczyszczenia np. plastikową butelkę po maślance oczyszcza się z resztek tego produktu spożywczego. Maszyny do recyklingu takie jak extruder i wytłaczarka poddają np. płatki topieniu i suszeniu. Płatki uelastycznia się i filtruje tworząc regranulat. Z niego z kolei powstaje preforma a z niej pod ciśnieniem tworzy się nowe butelki z przeznaczeniem dla chemii gospodarczej. Samo zebranie tworzyw sztucznych jest ważnym elementem w całym procesie recyklingu. Ogromne znaczenie ma poszerzanie świadomości społeczeństwa i odpowiednie motywowanie – już od najmłodszych lat – do segregowania odpadów. Zakrętki możemy wyrzucać, lub zebrać na cele charytatywne, butelki samodzielnie zgnieść i zaoszczędzić dzięki temu pracy osobom, które – zazwyczaj ręcznie – sortują i oczyszczają odpady. Tym sposobem uda się odzyskać surowiec przy zmniejszonym nakładzie czasowym i finansowym.

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Przetwórstwo tworzyw sztucznych to proces uzyskiwania z nich wyrobów przez wytłaczanie (wytłaczarki jednoślimakowe i dwuślimakowe), wtryskiwanie, formowanie płyt, walcowanie i kalandrowanie, oraz prasowanie, tłoczenie i odlewanie. Cały proces odbywa się przy użyciu takich urządzeń jak np. shreddery, pulweryzatory, cylindry, rozdrabniacze, kruszarki, mieszalniki. W wyborze takich maszyn najlepiej pomogą specjaliści np. z POL-SERVICE MAJCHER. W przypadku awarii nie należy rozwiązywać problemu metodą prób i błędów. Pracami serwisowymi, naprawą i wymianą elementów powinni zawsze zajmować się fachowcy – również po okresie trwania gwarancji.

 

 

Materiał partnera