rejestrowanie firmy w Niemczech

W jaki sposób zarejestrować firmę w Niemczech?

Obowiązująca na terenie Unii Europejskiej swoboda przedsiębiorczości sprawia, że obywatele państw członkowskich mogą zakładać firmy w dowolnym kraju UE. Oznacza to więc, że Polacy mogą otworzyć swoją działalność gospodarczą także w Niemczech. Aby to zrobić, konieczne jest posiadanie stałego miejsca zamieszkania na terenie Niemiec oraz ważnego meldunku. Jak zarejestrować firmę w Niemczech?

Działalność gospodarcza w Niemczech – zanim udamy się do urzędu

Niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymagają posiadania koncesji. Należą do nich m.in. prowadzenie działalności gospodarczej związanej z gastronomią, transportem, handlem obwoźnym, ubezpieczeniami, ochroną, handlem bronią oraz materiałami niebezpiecznymi. Jeśli więc nasza firma będzie pracowała w tych sektorach, konieczne jest uzyskanie koncesji, która pozwoli nam na zarejestrowanie działalności gospodarczej.

Ważne jest także ustalenie formy, w jakiej będzie prowadzona nasza działalność gospodarcza. Do wyboru mamy podobne opcje, jak w Polsce. W Niemczech możemy bowiem zarejestrować następujące formy prawne firmy: przedstawicielstwo (Repräsentanz), samodzielny oddział (eingetragene Zweigniederlassung), działalność na własny rachunek (Tätigkeit im eigenen Namen), spółkę cywilną (Gesellschaft bürgerlichen Rechts), spółkę jawną (oHG offene Handelsgesellschaft), spółkę komandytową (KG Kommanditgesellschaft) oraz spółkę z o.o. (GmbH – Gesellschaft mit beschränkter Haftung). Obsługą prawną, tłumaczeniową i finansową zajmują się w Polsce wyspecjalizowane firmy, jak na przykład kancelaria Rotas.

Jakie dokumenty są potrzebne do zarejestrowania firmy w Niemczech?

Zanim udamy się do urzędu, musimy mieć ważne zameldowanie na terenie Niemiec oraz pozwolenie na pobyt w tym kraju. Każda działalność gospodarcza wykonywana na terenie Niemiec powinna zostać także zarejestrowana w urzędzie do spraw gospodarczych właściwym dla siedziby naszej firmy. Aby dokonać rejestracji, musimy posiadać przy sobie następujące dokumenty: kopię paszportu, dowód zameldowania, wypełniony formularz, z opisem naszej działalności gospodarczej, umowę kupna, dzierżawy lub najmu nieruchomości wykorzystywanej dla prowadzenia działalności gospodarczej, dowód o dopuszczeniu do działalności rzemieślniczej z odpowiedniej izby rzemieślniczej (tylko przy zawodach wymagających legitymowania się odpowiednim wykształceniem np. przy zawodach rzemieślniczych). Urząd do spraw gospodarczych, po rejestracji, przesyła informację o rejestracji naszej firmy do niemieckiego urzędu skarbowego. Prowadząc firmę jednoosobową w Niemczech warto także wiedzieć, że przedsiębiorca jest za nią odpowiedzialny swoim majątkiem osobistym.