W jaki sposób wykorzystuje się kruszywa do budowy dróg?

Co roku w całej Polsce powstają setki kilometrów dróg. Wzrost standardów budownictwa drogowego wymusza stosowanie coraz lepszych kruszyw i mieszanek, cechujących się optymalnymi właściwościami, takimi jak wytrzymałość czy współczynnik tarcia. Tylko odpowiednio przygotowane nawierzchnie gwarantują wysoki poziom użytkowania i bezpieczeństwa. Które typy kruszyw drogowych możemy spotkać na co dzień? Jaka jest ich faktyczna rola przy budowie drogi? Zapraszamy do lektury.

Nieoceniona rola kruszywa drogowego

Kruszywa drogowe to materiały o konsystencji ziarnistej mające pochodzenie naturalne, sztuczne, organiczne bądź też nieorganiczne. Stanowią kluczowy element nawierzchni drogowych, składając się na około 90-95% wypełnienia warstw zasadniczych (czyli górnych) i 85-100% warstw pomocniczych (dolnych). Kruszywa znajdziemy też w mieszankach mineralno-cementowo-emulsyjnych, wykorzystywanych przy tworzeniu profesjonalnych podbudów. Poszczególne warstwy drogi po zagęszczeniu osiągają grubość do 20 centymetrów i są rozprowadzane przy pomocy specjalistycznego sprzętu budowlanego – równiarek i układarek, a w niewielkim zakresie również koparek oraz spycharek.

Podstawowe rodzaje stosowanych kruszyw

Przy budowie dróg mamy do czynienia z wieloma typami kruszyw budowlanych. Do tych stosowanych najczęściej zaliczamy między innymi granity, bazalty i porfiry, czyli kruszywa cechujące się wysoką odpornością na czynniki zewnętrzne. Ponadto, widujemy też kruszywa ze skał o nieco niższej wytrzymałości – na przykład wapień czy dolomit, a także kliniec oraz żwiry, piaski i łupki.

Większość kruszyw przyjmuje formę łamaną, otrzymywaną poprzez mechaniczne rozdrabnianie i mieszanie skał. Charakteryzują się one bardzo dobrymi parametrami technicznymi – objaśnia ekspert firmy EkoProd, producenta kruszyw z Bytomia.

Znaczenie doboru właściwego kruszywa

Typ stosowanego kruszywa – jego grubość, konsystencja i sposób rozprowadzania – powinny być dobrane uwzględniwszy specyfikę danego terenu. Oczywistym jest, że innej nawierzchni wymaga mało ruchliwa droga osiedlowa, a innej trasa ekspresowa czy autostrada. Tylko zbilansowana mieszanka zapewni właściwy poziom antypoślizgowości, wytrzymałości na oddziaływanie mechaniczne i odporności na skrajne warunki atmosferyczne. Tym większa rola producentów kruszyw, którzy powinny zadbać o to, by dostarczany materiał spełniał wszelkie normy jakościowe, zgodnie z przyjętymi rozporządzeniami i normami budowlanymi.

Materiał partnera