biznesmen

Spółka jawna – wady i zalety

Założenie własnej działalności jest rozwiązaniem wybieranym przez wiele osób, pragnących pracować niezależnie. Utworzona firma może być spółką jawną, podlegającą ustaleniom prawa handlowego. Warto znać jej charakterystykę.

Opis

Spółka jawna stanowi jednostkę osobową, prowadzącą działalność gospodarczą i niebędącą zarazem inną spółką handlową. Posiada ona określony majątek, obejmujący wniesione wkłady oraz środki nabyte w trakcie jej prowadzenia. Umowa pomiędzy wspólnikami zawierana jest w formie pisemnej. Zawiera ona informacje, dotyczące:

  1. siedziby jednostki;
  2. wnoszonych wkładów;
  3. przedmiotu działalności;
  4. czasu trwania sp. j.

Spółkę należy wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego jako przedsiębiorcę. Zgłoszenie powinno zawierać informacje dotyczące m.in.:

  1. adresu jednostki,
  2. przedmiotu działalności,
  3. danych wspólników,
  4. osób upoważnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa.

Należy ponadto złożyć poświadczone notarialnie wzory podpisów przedstawicieli spółki. Każdy wspólnik zobowiązany jest do realizacji zadań sp.j. bez dodatkowego wynagrodzenia. W umowie spółki może również zostać wskazana konkretna osoba odpowiedzialna za interesy jednostki. W przypadku takiego rozwiązania pozostali wspólnicy zostają wyłączeni z obowiązku realizacji spraw spółki. Odpowiedzialność za wszelkie należności finansowe spoczywa na wszystkich wspólnikach. Jeśli majątek spółki nie wystarcza na pokrycie ewentualnych długów, wówczas zobowiązanie egzekwowane jest z majątku osoby, prowadzącej działalność.

Zalety oraz wady

W przypadku sp.j. każdy wspólnik ma prawo do reprezentowania jednostki oraz odpowiadania za jej interesy. Do założenia spółki nie jest wymagany minimalny kapitał. Sp.j. gwarantuje natomiast możliwość korzystania z ryczałtu. Wadą tego typu działalności jest osobista odpowiedzialność wspólników za wszelkie zobowiązania. Należy również pamiętać o prowadzeniu regularnych sprawozdań, dotyczących finansów.

Założenie własnej działalności jest świetnym rozwiązaniem, mogącym przynieść dużo pieniędzy. Decydując się na utworzenie jawnej spółki, warto skorzystać ze wsparcia specjalistów Mylegalstore.