Specjalności na kierunku Socjologia

Socjologia to nauka badająca systematycznie zmiany w społeczeństwie. Jest ona przedmiotem studiów na kierunku o tej samej nazwie. Od lat studia te należą do najchętniej wybieranych kierunków humanistycznych. Sprawdźcie czego można nauczyć się studiując socjologię.

Czym jest socjologia?

Socjologia to nauka badająca zmiany w społeczeństwie. W zakres jej badań wchodzą m.in. reguły społeczne oraz procesy i kultury łączące lub dzielące ludzi. Socjologia bada też zachowanie jednostki w kontakcie z innymi grupami społecznymi, jak również zachowania w obrębie całych grup społecznych, takich jak rodzina, stowarzyszenia czy zrzeszenia.

Za ojców socjologii uważa się Platona, Giambattistę Vico oraz Augusta Comte.

Dla kogo studia socjologiczne?

O studiowaniu socjologii powinien pomyśleć każdy, kto swoją przyszłość chciałby związać z pracą z ludźmi. Idealnym kandydatem jest osoba o umyśle humanistycznym, zainteresowana tematyką społeczną i komunikatywna.

Studenci socjologii uzyskują wiedzę na temat najnowszych badań przeprowadzanych wśród społeczeństwa, technologii informatycznych wykorzystywanych w badaniach i analizach socjologicznych. Co więcej, uczą się jak poprawnie analizować zachodzące współcześnie przekształcenia społeczne oraz w jaki sposób prognozować ich kierunki, przewidywać możliwe konsekwencje zarówno dla małych społeczności, jak i dla całych regionów. Nabywają też wielu innych, interesujących umiejętności – wyjaśnia nasz rozmówca reprezentujący Wyższą Szkołę Gospodarki Regionalnej im. Alicide de Gasperi w Józefowie.

Choć program studiów na kierunku socjologicznym na na każdej uczelni może wyglądać nieco inaczej, to prawdopodobnie wszędzie studenci spotkają się z takimi przedmiotami, jak wstęp do socjologii, historia myśli społecznej, filozofia, psychologia społeczna, metodyka ze statystyką czy współczesne teorie socjologiczne.

Przykładowe specjalności

Studiując socjologię, będziecie mogli wybrać jedną z kilku proponowanych specjalności. Do przykładowych specjalności charakterystycznych dla tego kierunku należą:

  • Badania i analiza informacji w biznesie i administracji – jeśli ją wybierzecie, będziecie m.in. zgłębiać tajniki analizy informacji i zarządzania wiedzą, jakościowej analizy danych, tworzenia i zarządzania informacją w internecie, analizą sieci społecznych, prezentacją informacji,
  • Media i komunikacja społeczna – związana z komunikacją międzykulturową i interpersonalną, komunikacją w zakładach pracy, społecznym i kulturowym oddziaływaniem mediów, językiem wypowiedzi publicznych, redagowaniem tekstów użytkowych, itd.,
  • Socjologia administracji – na tej specjalności zajmować będziecie się m.in. socjologią miasta i wsi, komunikacji społecznej, pracy, systemem prawa polskiego, medialnymi i poza medialnymi technikami promocji, a także prawem i postępowaniem administracyjnym oraz ustrojem administracji publicznej.
Materiał partnera