pomiar temperatury

Rodzaje urządzeń do przemysłowego pomiaru temperatur

Poprawność określonych procesów produkcyjnych wymaga utrzymania odpowiedniej temperatury. Tymczasem temperatura jej jedną z wielkości fizycznych, których nie da się mierzyć bezpośrednio i odnieść do wartości absolutnych – konieczne jest obserwowanie zmian właściwości danego czynnika pomiarowego, zwanego również ciałem lub substancją termodynamiczną. Istnieje kilka rodzajów urządzeń, które umożliwiają podgląd zmian temperatury w danym ośrodku. Zaliczamy do nich termometry oraz czujniki różnych odmian.

Termometr

Termometry są najpowszechniej spotykanym urządzeniem do pomiaru temperatury. W przemyśle stosowane są między innymi termometry:

  • Gazowe – System pomiarowy termometrów gazowych składa się z czujnika, kapilary i elementu sprężystego (rurka Bourdona). Termometry te są wypełnione gazem. Podczas wzrostu temperatury ciśnienie gazu w systemie pomiarowym wzrasta. Zmiana ciśnienia jest mierzona przez system z rurką Bourdona i wskazywana przez wskazówkę na skali. System pomiarowy posiada specjalny układ wzmacniający sygnał tej zmiany oraz bimetal kompensujący wpływ zmian temperatury otoczenia na wskazania. Zastosowane wypełnienia gazami (np. hel, argon) nie stanowią żadnego niebezpieczeństwa zarówno dla czynnika mierzonego, personelu oraz ś
  • Bimetalowe – Element bimetaliczny składa się z dwóch złączonych ze sobą rozdzielonych taśm metalowych. Taśmy te są wykonane z metali o różnych współczynnikach rozszerzalności cieplnej. Czujniki bimetaliczne składają się z taśm zwijanych ze sobą lub skręcanych spiralnie. Pod wpływem temperatury taśma ta wygina się w kierunku metalu o mniejszym współczynniku rozszerzalności, a koniec jej zmienia położenie wskazówki na skali termometru. Termometry bimetaliczne są bezpieczne w stosowaniu, ponieważ nie zawierają substancji toksycznych groźnych dla czynnika mierzonego, personelu oraz ś Bezpieczeństwo, dokładność, przejrzyste wskazania to cechy, które doprowadziły do powszechnego stosowania termometrów bimetalicznych w wielu dziedzinach.

Czujniki

Czujniki do pomiaru temperatury można również podzielić na kilka kategorii. Wśród nich znajdziemy między innymi:

  • Kanałowe – przystosowane do mierzenia temperatury wewnątrz kanałów wentylacyjnych.
  • Zanurzeniowe – stosowane do mierzenia temperatury wewnątrz zbiorników cieczy, np. zasobnikach ciepłej wody użytkowej. Czujnik umieszczany jest na kablu przeważnie około 1,5 m długości, który można przedłużać (warto jednak pamiętać o rezystancji przewodów, która może mieć ujemny wpływ na dokładność odczytów temperatury).

Wysokiej klasy termometry, czujniki oraz inne oprzyrządowanie do pomiarów temperatury znajdziemy w ofercie firmy Poltraf.

 

Materiał partnera