Rodzaje urządzeń filtrowentylacyjnych

Dzięki urządzeniom filtrowentylacyjnym, które utrzymują powietrze w dobrej jakości, możliwe jest przeprowadzanie najuciążliwszych i potencjalnie najbardziej szkodliwych dla zdrowia procesów technologicznych. W zależności od rodzaju danego procesu – a także związanego z tym charakteru gromadzących się zanieczyszczeń – zastosować można konkretny rodzaj tego typu urządzeń o pożądanych parametrach.

Urządzenia samochodowe

Urządzenia filtrowentylacyjne zwane samochodowymi wykorzystywane są przede wszystkim w wojsku, gdzie chronią zarówno sprzęt, jak i ludzi znajdujących się w pomieszczeniach o stosunkowo niewielkiej kubaturze. Nazwa wzięła się stąd, że pomieszczenia te mogą być też niestacjonarne, jak np. kabiny pojazdów kołowych lub kontenerowe nadwozia. Ich wnętrze dzięki urządzeniu filtrowentylacyjnemu zabezpieczone jest nie tylko przed naturalnymi zanieczyszczeniami występującymi w atmosferze, kurzem czy piaskiem, ale też przed toksycznymi substancjami przemysłowymi, parami bądź aerozolami bojowymi i biologicznymi (broń masowego rażenia) oraz pyłami promieniotwórczymi.

Odsysacze spalin

Inne związane z transportem urządzenia filtrowentylacyjne to chociażby odsysacze spalin samochodowych. Wykorzystuje się je m.in. w garażach i stacjach obsługi pojazdów. Jak dowiadujemy się we wrocławskiej firmie Klima-Venta, w zależności od konstrukcji pomieszczenia i konkretnych oczekiwań emitowane np. podczas diagnostyki spaliny mogą być usuwane przez bębnowe odsysacze, szynowe systemy ssące czy odciągi balansowe albo wiszące (do pionowych rur wydechowych).

Podciśnienie niskie…

Wśród urządzeń filtrowentylacyjnych wyróżnić możemy maszyny niskiego i wysokiego podciśnienia. Pierwszy rodzaj znajduje zastosowanie w filtracji pyłów suchych, tj. takich, które nie zawierają żrących albo zwiększających zagrożenie wybuchowe zanieczyszczeń. Powstają one podczas rozmaitych procesów zachodzących w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym czy też w przetwórstwie tworzyw sztucznych – np. w trakcie spawania, gazowego bądź plazmowego cięcia metali lub szlifowania materiałów nieiskrzących. Nawet mniejsze niż 0,4 μm cząstki takich pyłów zatrzymują się na specjalnej teflonowej membranie, skąd co jakiś czas strzepuje je impuls sprężonego powietrza.

…i wysokie

Przeznaczeniem urządzeń wysokopróżniowych jest z kolei filtracja gazów i pyłów wilgotnych, powstałych np. w procesie spawania zaolejonych blach albo wtedy, gdy używa się większych ilości substancji antyodpryskowych. Tego rodzaju urządzenia filtrowentylacyjne składają się zasadniczo z turbiny wysokiego podciśnienia i kompaktowego filtru opartego na wodoodpornym kartonie z włókien szklanych, który należy regularnie wymieniać. Taka konstrukcja pozwala również na filtrację aerozoli wytwarzanych podczas malowania natryskowego, a także na zatrzymywanie zanieczyszczeń w postaci drobin tłuszczu (w wyciągach kuchennych) albo cząstek smarów i past (procesy polerowania). Dym i inne zanieczyszczenia gazowe pochłaniane są natomiast przez filtry wyposażone w granulowany węgiel aktywny.

Materiał partnera