Rodzaje prętów żebrowanych

Trudno wyobrazić sobie współczesną sztukę budowlaną bez zastosowania żelbetu, czyli betonu zbrojonego przy pomocy stalowych prętów – najczęściej wykorzystywane są w tym celu pręty żebrowane. Oto, co warto o nich wiedzieć.

Dlaczego pręty mają żebra?

Żeby wyjaśnić, jaką funkcję pełną żebra pokrywające powierzchnię pręta wykorzystywanego do zbrojenia betonu, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czemu w ogóle służy zbrojenie. Beton to materiał bardzo twardy i odporny, jednak nie pozbawiony wad. Jedną z nich jest niska wytrzymałość na działanie naprężeń rozciągających i zginających.

Ten mankament betonu przez wiele lat znacznie ograniczał jego wykorzystanie – wyjaśnia specjalista z firmy Paksteel Konstruowano z niego głównie elementy pionowe, taki jak ściany, kolumny i słupy, bowiem narażone były one na wpływ naprężeń ściskających, z którymi beton radzi sobie bardzo dobrze.

Sklepienia wykonywane z betonu musiały być zaprojektowane tak, by występujące w nich naprężenia również miały charakter ściskający – mogły one mieć na przykład kształt półokrągłej kopuły lub połowy walca. Wykonanie poziomych elementów było możliwe tylko pod warunkiem, że były one dość krótkie, w przeciwnym wypadku łamały się pod własnym ciężarem. Przełom nastąpił dopiero około sto lat temu, kiedy po raz pierwszy wykorzystano wzmocnienie w postaci stalowych prętów zatopionych w betonie – odkryto bowiem, że mogą one przejmować z betonu wszystkie naprężenia rozciągające i tym samym zapobiec jego uszkodzeniom. Zbrojenie zwiększa również odporność na inne naprężenia, którym poddany jest beton. A dlaczego pręty zbrojeniowe mają żebra? To proste – służą one zapewnieniu przyczepności pręta do betonu. Należy pamiętać, że tylko dzięki temu, że pręt ma kontakt z betonem, może przenosić naprężenia. Pręty żebrowane znaczniej lepiej trzymają się wewnątrz bryły betonu, niż pręty gładkie.

Rodzaje prętów żebrowanych

Podział prętów możemy przeprowadzić biorąc pod uwagę dwa czynniki: klasę oraz gatunek stali.

  • Klasa stali określa jej wytrzymałość, tzw. granicę plastyczności – czyli o ile pręt może zostać wygięty, by powrócił do pierwotnego kształtu
    • A-0 i A-I – wykorzystywana do elementów pomocniczych zbrojenia
    • A-II – zbrojenia nośne
    • A-III – główne elementy konstrukcji
    • A-IIIN – główne elementy konstrukcji i podwyższonej wytrzymałość

Klasy A-II, A-III oraz A-IIIN dotyczą prętów żebrowanych

  • Gatunek stali to nic innego jak jej właściwości technologiczne, czyli między innymi jej skład chemiczny oraz przydatność do spawania. Wyróżnić można wiele gatunków stali, niektóre z nich opisane zostały w odpowiednich normach (np. PN-B-03264) – inne aby mogły zostać dopuszczone do użytku, muszą uzyskać certyfikat. Do takich gatunków zaliczamy np. stal B500SP
Materiał partnera