narzedzia rolnicze

Rodzaje narzędzi rolniczych

Rolnictwo to jedną z głównych dziedzin polskiej gospodarki, produkty polskich gospodarstw rolnych cieszą się dużym uznaniem za granicą – stanowią blisko 10% wszystkich polskich towarów eksportowych. Do  ich wytworzenie potrzebna jest nie tylko wiedza i umiejętności, ale również odpowiednie narzędzia.

Czym są narzędzia rolnicze?

Do narzędzi rolniczych zaliczamy różnego rodzaju urządzenia techniczne, służące ułatwieniu lub mechanizacji procesów niezbędnych w produkcji plonów rolnych. Niektóre z nich są bardzo proste w konstrukcji, inne zawierają liczne elementy ruchome. Możemy podzielić je na dwie główne kategorie: narzędzia ręczne oraz narzędzia pociągowe.

Ręczne narzędzia rolnicze

W te kategorii znajdują się narzędzia, które obsługuje się za pomocą siły rąk. W czasach przed rewolucją technologiczną stanowiły zdecydowaną większość narzędzi wykorzystywanych przez rolników. Najbardziej znane narzędzia tego rodzaju to kosa i sierp, służące do ścinania trawy i zboża. Wbrew powszechnej opinii zboże ścinało się sierpem – pozwalał on na równe cięcie ździebeł, które później nadawały się do budowania strzech domów; kosę wykorzystywano głównie do cięcia traw na pasze dla zwierząt. Czasem wykorzystuje się je również dziś, jednak nie na dużą skalę. Narzędziami, których używano na samym początku prac rolniczych, były motyka i graca – ich ostrza (w przypadku gracy używano ostrza w formie metalowych zębów) umożliwiały spulchnienie gleby i usunięcie z niej chwastów. Wszystko po to, by przygotować pole pod zasiew. Do pozostałych ręcznych narzędzi wykorzystywanych w pracy rolnika można zaliczyć m.in. widły, cep, łopaty. Szeroki wybór tego rodzaju narzędzi znajdziemy w ofercie ich producenta, firmy Walkiewicz.

Pociągowe narzędzia rolnicze

Jak sama nazwa wskazuje, narzędzia pociągowe do swego funkcjonowania wymagają użycia siły znacznie większej, niż mogą zapewnić same ręce. Do ich obsługi obecnie używa się ciągników, w przeszłości zaprzęgano do nich zwierzęta – konie lub woły. Ich niepodważalną zaletą jest fakt, że są w stanie znacznie przyspieszyć prace rolnicze, co jest bardzo istotne w przypadku dużych gospodarstw rolnych. Do narzędzi pociągowych zaliczamy między innym pług (służący do odwracania i kruszenia wierzchnie warstwy gleby) oraz bronę (używaną do dalszego rozdrabiania gleby w celu jej spulchnienia oraz do przykrycia zasianych ziaren).