materialy sypkie

Rodzaje materiałów sypkich do budowy dróg i domów

Materiały sypkie są niezastąpionym budulcem elementów infrastruktury, bez której dzisiejszy świat nie mógłby funkcjonować. Ze względu na różnorodność kształtów, faktury i właściwości, materiały sypkie sprawdzają się podczas wznoszenia domów oraz tworzenia kolejnych metrów dróg, po których codziennie przemieszczają się tysiące pojazdów i osób. Oto szybki przegląd rozmaitych materiałów sypkich stosowanych w budownictwie.

Co to jest materiał sypki?

Specyfika pozyskiwania, transportu i użycia materiałów sypkich wymusiła stworzenie definicji, którą stosuje się w prawodawstwie regulującym kwestie transportowe, budowlane i wszelkie jakkolwiek związane z tymi materiałami. I tak oto materiał sypki to każdy materiał składający się z drobnych, suchych, niespojonych ze sobą cząstek lub taki, który na owe cząstki łatwo się rozpada. Szczególne znaczenie ma tu właśnie rozmiar cząstek czy też „ziaren” – składowych towarów sypkich. Charakteryzuje się je poprzez trzy wartości: długość, szerokość i grubość elementów składowych. Jest to tak zwany skład granulometryczny.

W ten sposób definicję materiału sypkiego spełniają zarówno ryż, jabłka, mąka, jak i np. popiół, tłuczone szkło, aż po cement, wapno czy piach – praktycznie wszystko, co posiada wyżej wymienione cechy.

Materiały sypkie na budowie

Ściśle rzecz biorąc, większość materiałów stosowanych do tworzenia dróg i budynków to właśnie materiały sypkie: piach, żwir, cement, gruz, rozmaite zaprawy i kleje… Wszystkie one, choć po obróbce przyjmują rozmaite postaci, w swojej wyjściowej formie stanowią materiały sypkie.

Oto najważniejsze – choć nie wszystkie! – materiały sypkie do budowy dróg i domów:

Piasek – ma drobne ziarenka, najczęściej w jasnym kolorze (żółtym, białawym). Na potrzeby budownictwa pozyskuje się go w piaskowniach, czyli odkrywkowych kopalniach piasku. Jest wykorzystywany do wytwarzania szkła, a także betonu, zapraw murarskich i tynków.

Żwir – to skała osadowa złożona z różnokształtnych okruchów. Na potrzeby budownictwa wykorzystuje się żwir o frakcji do 63 mm. Pozyskuje się go w żwirowniach, a także w procesie pogłębiania rzek. Znajduje się on w składzie betonów towarowych. Stanowi materiał pod budowę dróg, niekiedy element nawierzchni.

Gips budowlany – jest to wypalony i sproszkowany kamień gipsowy. Może mieć różne właściwości w zależności od wyjściowego składu i przebiegu procesu produkcji. Gips stosowany jest do wykonywania: tynków, detali architektonicznych, ścianek działowych, drobnych wypełnień ubytków tynku, gładzi i wielu innych.

Należy pamiętać, że choć wszystkie ziarnka piasku są podobne, to różnią się właściwościami i jakością. Użycie dobrej jakości materiałów ma znaczenie i wpływa na wytrzymałość ścian, w których mieszkamy, oraz dróg, po których się przemieszczamy. Dlatego przy zakupie materiałów sypkich należy kierować się ich jakością. Na szczęście, ofert jest tak dużo, że jest z czego wybierać. Rozmaite materiały sypkie oferuje np. www.praceziemneelblag.com.pl.

Materiał partnera